En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Niclas Virin har dragit igång en debatt Svensk Skattetidning nr. 8 om hur mervärdesskatten skulle kunna förenklas. Se även denna sajt http://www.skatter.se/index.php?q=node/1652 samt Niclas egen blog  http://niclasvirin.blogspot.com/2008/12/moms-mellan-momsare-igen.html

Vad jag förstår menar han att om en köpare är skattskyldig för mervärdesskatt ska säljaren inte behöva fakturera med mervärdesskatt. Det skulle likna det vi idag kallar för "omvänd skattskyldighet", men med det extra steget att köparen inte skulle behöva deklarera vare sig (säljarens) mervärdesskatt eller den fiktiva egna ingående mervärdesskatten. Att omvänd skattskyldighet fungerar i praktiken visar erfarenheterna från den omvända mervärdesskatten i byggbranschen samt fakturering mellan företag i olika EU-länder.

Som jag ser saken skulle det även med Niclas system bli oundvikligt att de företag som bara delvis är skattskyldiga till mervärdesskatt – t.ex. banker med blandad verksamhet – skulle bli tvungna att redovisa enligt dagens regler för omvänd skattskyldighet. De som är fullt ut skattskyldiga för mervärdesskatt skulle dock få väsentligt förenklad redovisning och i vissa fall kunna redovisa enbart nollor i skattedeklarationens avdelning för mervärdesskatt. På det här sättet skulle administrationen kunna förenklas väsentligt för nästan alla företag, inte bara i Sverige utan inom hela den Europeiska Unionen. Naturligtvis skulle det på samma gång bli mycket lättare att kontrollera för skatteadministratörerna i de olika länderna.

Niclas linje är enligt min mening 100 % rätt!

Omvänd skattskyldighet är genomfört sedan många år för transaktioner över landsgränserna inom EU. När ett svenskt företag säljer varor till ett företag i ett annat land inom EU, behöver det svenska företaget inte ta ut svensk mervärdesskatt, om det andra företaget kan ange ett registreringsnummer för mervärdesskatt i det andra EU-landet. Det andra företaget skall i stället "beskatta sig självt" med det andra landets mervärdesskatt. Ofta, men inte alltid, kan det dra av samma belopp som ingående mervärdesskatt i samma skattedeklaration. Texterna på fakturorna blir enklare och bankerna hålls utanför ett astronomiskt stort antal transaktioner.

Omvänd skattskyldighet har visat sig fungera alldeles utmärkt vid transaktioner med företag i andra EU-länder. Varför skulle det då inte fungera inom Sverige? Det går inte att anföra kontrollskäl här! Kontrollmöjligheterna är ju mycket större inom landet!

Naturligtvis bör vi ha samma principer för mervärdesskatt inom hela EU! Här finns miljarder kronor att tjäna enbart inom det svenska näringslivet och den svenska skatteadministrationen! Niclas metod är bara så mycket enklare! Och kontrollproblemen minskar ännu mer, genom att miljontals fakturor inte behöver mervärdesskattberäknas och mervärdesskattbeloppen i tiotusentals deklarationer skulle bli betydligt lägre eller rent av helt försvinna.

Alltså: Utfärdaren av en faktura borde inte behöva ta upp mervärdesskatt på fakturan, när mottagaren har ett registreringsnummer för mervärdesskatt. Det borde inte spela någon roll om det är ett svenskt registreringsnummer eller annat EU-lands. Dessutom kan skattedeklarationerna förenklas för företag som enbart har mervärdesskattepliktig verksamhet.

Tänk vad enkelt det skulle bli!

Jag utgår från att frågan inte kan lösas enbart på svensk nivå. Någon måste driva den på europeisk nivå. Visst arbete är tydligen redan påbörjat på EU-nivå. Men vem driver frågan från svenskt håll? Vill Svenskt näringsliv driva den? Företagarnas riksförbund? Någon annan? Initiativet måste komma från näringslivet. Först därefter kan politikerna börja agera!

Clas Ramert

www.skattepunkten.se 

1 Kommentarer
  1. anon
    Tomsolna
    maj 04, 2009

    Det funkar utmärkt inom EU, mvh Tom

    Tom