En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Från 1 juli gäller nya regler för s.k. husarbete. Husarbete är ett sammanfattande ord för hushållsarbete och för s.k. rot-arbete. Rot är i sin tur en förkortning för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Nyheten kallas "fakturamodellen"

Den som köper en tjänst gällande husarbete behöver numera, om alla villkor är uppfyllda, bara betala halva beloppet för arbete på fakturan från t.ex. byggföretaget. Resterande hälft av beloppet för arbete får företaget från Skatteverket inom cirka 10 dagar efter ansökan. Detta låter väl för bra för att vara sant? Var finns "haken"?, undrar nog många.

"Haken" ligger i att många villkor skall vara uppfyllda. Några av de viktigaste villkoren är mycket förenklat följande.

Skattereduktionen gäller endast arbetskostnader - inte material.

Arbeten för högst 100 000 kr per år och fysisk person (kunden) kan behandlas på detta sätt. Annorlunda uttryckt kan högst 50 000 kr per år och person erhållas från Skatteverket.

Arbetena skall ha anknytning till kundens bostad alternativt fritidsbostad. När det gäller hushållsarbete kan det också röra sig om föräldrarnas bostad.

Detaljreglerna kring villkoren är något snåriga men inte värre än att bygg- och städföretagen m.fl. kommer att lära sig dem efter någon tid. 

Fakturans utformning får betydelse. Så här skriver Skatteverket i en broschyr:

"Du fakturerar kunden som vanligt men drar av
hälften av hela arbetskostnaden ( inkl. moms ). Om
kunden närmar sig eller har överskridit gränsen
på 50 000 kronor i maximal skatte reduktion drar
du av mindre än hälften respektive inget alls.
Ange kundens personnummer på fakturan."

Innebörden bör vara att fakturan ser ut precis som vanligt men med det undantaget att det av fakturan framgår att kunden inte behöver betala hela slutsumman av fakturan. 50 % av betalningen för arbetskostnaden (inklusive moms på arbetskostnaden) skall betalas av Skatteverket, om kunden har utrymme inom ovan nämnda 50 000 kr. Jag menar nog att det dessutom av fakturan bör framgå att om företaget inte fått resterande betalning från Skatteverket inom, säg 30 dagar, blir kunden betalningsskyldig för hela fakturabeloppet." Det bör för övrigt föreskrivas redan i skriftligt avtal mellan företaget och kunden enligt min mening. Fakturan skiljer sig också från vanliga fakturor på det sättet att kundens personnummer skall anges. Företagaren levererar in utgående moms på vanligt sätt, dvs. som om allt betalats av kunden.

När företagaren fått betalt av kunden begär han resterande betalning från Skatteverket på särskild blankett.

Efter vissa kontroller skickar Skatteverket betalningen till företaget (inom cirka 10 dagar i normala fall) och ett brev till kunden där det står att han fått en preliminär skattereduktion. Skattereduktionen kommer att vara förtryckt på kundens nästkommande deklaration. Reduktionen blir definitiv genom att kundens deklaration blir godkänd. Det som kan vara något förvillande för kunden är att han får en skattereduktion men skatten att betala blir trots det densamma i slutändan. Kundens skattereduktion betalas ju ut till företaget.

Jag träffade för några dagar sedan en äldre hantverkare som menade att detta blir för krångligt. Han kommer inte att ta privatkunder i fortsättningen. Det får de yngre hantverkarna ta tag i. Anledningen till att det blir krångligt var inte bara ifyllandet av blanketter. Ett byggföretag kan dessutom bli skyldigt att betala tillbaka pengar det erhållit från Skatteverket, om byggföretaget gjort fel.

Syftet med fakturamodellen är att minska svartarbetet och öka arbetsutbudet. Tyvärr kan många hantverkare komma att fortsätta arbeta svart för att slippa "krånglet". Andra kommer säkert att omfatta fakturamodellen med glädje, eftersom det trots allt känns bättre att arbeta vitt och dessutom tjäna in allmän pension. 

Äldre hantverkare och hushållsarbetare bör dock inte dra sig för de nya reglerna. En bra redovisningsbyrå skall klara av "krånglet" utan större svårigheter. Anlita en sådan! Äldre hantverkare och hushållsarbetare kan dessutom, om de är äldre än 65 år, dra nytta av ett högre jobbskatteavdrag än yngre. Dessutom uppgår socialavgifterna endast till omkring 10 % för dem som är mellan 65 och 70 år. För de flesta uppgår socialavgifterna till cirka 32 %. Efter 70 år bortfaller socialavgifterna helt. Äldre arbetskraft med inriktning på arbete åt privatpersoner blir därmed, om de utnyttjar bestämmelserna rätt, ett riktigt "skattefrälse". Även mycket unga personer har lägre socialavgifter och kan på samma sätt bli ett "skattefrälse".

Något som kan bli svårt att överlåta på en redovisningsbyrå är dock att avgöra vilka arbeten som är berättigade till skattereduktion och vilka som inte är det. Sådant bör ju bedömas på platsen för arbetet. Om det blir fel, blir företagaren återbetalningsskyldig. Den delen bör företagaren därför lära sig noga.

Det är däremot kunden som får hålla reda på att han kommer att få en skatt före skattereduktionen som uppgår till minst det belopp företagaren fått ut från Skatteverket. Om skattereduktionen är större än skatten blir kunden återbetalningsskyldig.  Här finns en skuldfälla! Den som har medelinkomster och höga ränteavdrag kan inte dessutom utnyttja skattereduktion för husarbete fullt ut!  Kunden måste göra en noggrann beräkning av sin kommande skatt för rätt år! Det kan kunden göra genom att utnyttja Skatteverkets skatteuträkningsprogram på verkets website. Klicka här!

Det finns mycket information kring fakturamodellen på Skatteverkets hemsida. Tyvärr är det inte samlat på ett ställe utan uppdelat på många "småskrifter". För den som vill ha en enkel överblick på det nya systemet rekommenderar jag "Skattereduktion för husarbete – genom fakturamodellen" (SKV 323). För den som sedan vill fördjupa sig i detaljer rekommenderar jag studium av "Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. den 1 juli 2009" (SKV M 2009:13). Blanketter som skall användas av företagaren är för hushållsarbete: SKV 4528 och för rot-arbete SKV 4529. Klicka på respektive länk!

Den som inte vill tillämpa fakturamodellen kan i stället tillämpa de regler som gällde för första halvåret 2009, dvs. kunden ansöker själv om skattereduktion och får tillgodoräkna sig skattereduktionen på slutskattsedeln. Detta gäller emellertid bara övergångsvis under resten av 2009, dvs. arbetet måste både vara utfört och betalt före utgången av 2009. Detta framgår bl.a. av en broschyr från Skatteverket SKV 322 utgåva 7, sidan 7.

Det kan också vara på sin plats att reda ut ett missförstånd beträffande ordet "rot-avdrag". Det är här inte fråga om ett avdrag vid beräkning av inkomsten. Det är fråga om en skattereduktion för rot-arbete. Ett avdrag reducerar den inkomst som skatten skall beräknas på. En skattereduktion reducerar en redan beräknad skatt. En skattereduktion är således värd oerhört mycket mer än ett avdrag. Ordet rotavdrag eller rot-avdrag är alltså felaktigt och bör ut-rotas!

Slutligen uppkommer naturligtvis frågan om det här systemet bara är betingat av lågkonjunkturen eller om det blir bestående. Jag för min del tror det blir bestående om den nuvarande regeringen sitter kvar vid nästa val. Den som tror på regimskifte bör däremot enligt min mening skynda sig att utnyttja skattereduktionen för rot-arbeten.

 

Clas Ramert

Skattekonsult hos Skattepunkten AB

1 Kommentarer
 1. anon
  eligijus
  sep 15, 2009

  Hej!

  Jag har lite svart att förstå vad gäller i följande situation. Kan Ni hjälpa?

  Ett företag (företag A) som är registrerat i Sverige och har F-skattesedel utför ROT tjänster. Företaget använder sig av en underleverantör (företag B) för att utföra en del av arbetet. Företaget B är registrerat i ett annat EU land och har ingen F-skattesedel men beskattas i det andra landet. Jag läste på skatteverkets hemsida att för att kunna tillhandahålla ROT-avdraget för kunder måst företaget som utför arbetet ha en F-skattesedel. Kan företaget A i detta exemplet tillhandahålla rot-avdraget? Om inte, finns det någon form av samarbete

  mellan A och B när detta är möjligt?

   

  Tack på förhand för ett svar!