En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Om jag har rätt information så betalas pension ut till svensk boende i Frankrike utan skatteavdrag. Skatten betalas i sin helhet till Frankrike.

Men finns det något land där pensionen betalas ut, i sin helhet, till konto utomlands och skatten som sedan dras av, i det nya bosättningslandet, är lägre än den i Sverige?

NIKE 

16 Kommentarer
 1. anon
  IK
  dec 22, 2005

  Jag förstår inte frågan.

   

  Såvitt jag vet har alla länder lägre skattetryck (lägre högsta marginalskatt) än Sverige.

  Det
  är i of sig korrekt att om man har någon privat pension så beskattas
  även statlig pension endast i Frankrike om man skatterättsligt bosatt
  sig där. Det har prövats av RR. Om man endast har statlig pension är
  det möjligen så att Sverige kan beskatta den även om man
  skatterättsligt är bosatt i Frankrike.

  Indirekt synes Du säga att svensk pension som utbetalas till i
  Frankrike skatterättsligt bosatt (utflyttad) svensk skulle beskattas
  högre än om personen bodde kvar i Sverige.

    

  En
  fråga som ställs i detta formum måste vara väl preciserad och
  förutsättningarna (omständigheterna) måste vara noga angivna. 

   

  (Eller som Hola Bandola sjöng: Frågorna måste vara bättre om svaren skall bli någorlunda bra.")

  Detta kanske bör anges i någon slags "instruktion" på startsidan. (Det sista som en passning till Clas.)

   mvh  Ingemar 

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 27, 2005

  Hej på Er!

  Dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike är annorlunda än de flesta andra av våra skatteavtal när det gäller pensioner. Frankrike har - vad jag förstått utan att göra någon djup utredning i frågan - beskattningsrätten till samtliga pensioner som kommer från Sverige till person som är bosatt i Frankrike. För pensionärer med normala pensionsnivåer lär detta ge ett mycket förmångligt utfall. För pensionärer med höga pensioner är det inte säkert att resultatet blir så särskilt mycket bättre än i Sverige. Om det finns något land som är bättre för utflyttande pensionärer än Frankrike låter jag vara osagt. Man måste studera varje dubbelbeskattningsavtal för sig. Utfallet kan också skifta beroende på vilka slags pensioner det är fråga om. Enbart svensk beskattning av pension låter väldigt illa men om man är utomlands bosatt och utan väsentlig anknytning till Sverige betalas endast särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) och den uppgår bara till 25 % avsett storleken av pensionen. Om man flyttar till annat nordiskt land har endast Sverige beskattningsrätten till pensionen. För den som har hög pension kan därför en flyttning till annat nordiskt land vara mycket lönsam. I alla sådana här sammanhang måste man emellertid väga skattefördelarna mot de sociala förmåner man kan erhålla i Sverige. När det gäller flyttning inom EU utgår jag ifrån att man får samma sociala förmåner som invånarna i det land man flyttar till. Detta har jag dock inte kontrollerat. 

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  NIKE
  dec 27, 2005

  Svar till Ingemar.

  Inledningsvis har du, som alla vet,  helt rätt ifråga om det totala skattetrycket vilket i Sverige är högst i världen. Om det inte vore så kanske vi inte skulle behöva den här webbsidan.

  När jag formulerade frågan så utgick jag ifrån att alla känner till att Frankrike faktiskt har högre löneskatt än Sverige. Det var naturligtvis dumt av mig. År 2004 låg löneskatten, vilken är att jamställa med pensionsinkomsten, på 32,7% för svenskar och på hela 51,3% för fransmän.  Alltså är det en dålig affär att bosätta sig i Frankrike om man BARA ser på pensionen.  Tittar man även på bolagsskatten så är den i Sverige 28% och ca 33 - 35,5% i Frankrike.  Alltså likaså här en dålig affär om man driver ett företag i Frankrike och också bor där.

  Enkelt uttryckt var min fråga inställd på om det finns ett Schlaraffenland där man väsentligt kan sänka skatten på pensionen, i samband med en utlandsflytt.

  Trolleriformeln lyder - bo i ett land, ha företag i ett annat och verksamhet i ett tredje - enligt en framgångsrik konsultfirma som borde veta vad dom talar om efter en lång rad av år som skatteplaneringskonsult för bl.a. svenskar tygnda av det svenska skatteoket.

  NIKE

  Nike

 1. anon
  NIKE
  dec 27, 2005

  Svar till Ingemar.

  Inledningsvis har du, som alla vet,  helt rätt ifråga om det totala skattetrycket vilket i Sverige är högst i världen. Om det inte vore så kanske vi inte skulle behöva den här webbsidan.

  När jag formulerade frågan så utgick jag ifrån att alla känner till att Frankrike faktiskt har högre löneskatt än Sverige. Det var naturligtvis dumt av mig. År 2004 låg löneskatten, vilken är att jamställa med pensionsinkomsten, på 32,7% för svenskar och på hela 51,3% för fransmän.  Alltså är det en dålig affär att bosätta sig i Frankrike om man BARA ser på pensionen.  Tittar man även på bolagsskatten så är den i Sverige 28% och ca 33 - 35,5% i Frankrike.  Alltså likaså här en dålig affär om man driver ett företag i Frankrike och också bor där.

  Enkelt uttryckt var min fråga inställd på om det finns ett Schlaraffenland där man väsentligt kan sänka skatten på pensionen, i samband med en utlandsflytt.

  Trolleriformeln lyder - bo i ett land, ha företag i ett annat och verksamhet i ett tredje - enligt en framgångsrik konsultfirma som borde veta vad dom talar om efter en lång rad av år som skatteplaneringskonsult för bl.a. svenskar tygnda av det svenska skatteoket.

  NIKE

  Nike

 1. anon
  IK
  dec 29, 2005

  Se där!

  Det var en hel del matnyttiga fakta rörande Frankrikes
  skatter och avgifter samt tankar kring hur ägande / beoende m.m. kan
  /  bör struktureras.

   

  Du (NIKE) verkar ju
  således vara synnerligen väl insatt i skattejuridikens snårskog - även
  när det gäller interantinella strukturer. (Vilket jag inte är.)

   

  Något Scharaffenland kan jag alltså inte
  rekommendera. Däremot en "mot"fråga: Betalar en i Frankrike
  skatterättsligt bosatt person sociala avgifter (motsvarande) i
  Frankrike  på pensionsinkomster?

  Och till sist  (jag
  vet inte om jag är lat eller uppgiven): Det måste röra sig om
  substantiella belopp för att det skall vara värt (cost / benfit
  positivt) att bo i ett land, driva företag i ett annat och ha
  bolagssäte i ett tredje. Konsulter och Revisorer vill ju ha sin tribut
  och själv måste man äta Treo p g a den huvudvärk som uppkommer av
  dunsarna när alla brev från olika instanser ramlar ner i brevlådan :)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 1. anon
  NIKE
  dec 29, 2005

  Nej,  jag är absolut ingen speciellt kunnig person på detta område. Men jag är högeligen sysselsatt med är att finna det absolut bästa landet att bo i, i Europa, för jag vill inte vara någon annan stans.

  Eftersom att jag också är företagare så gäller det att hitta en optimal lösning vad avser alla punkter. Varför slösa bort inkomster på skatter i Sverige när det finns andra lagliga lösningar.

  Alltså. Jag är ingen expert men lär mig hela tiden. Uppgifterna om Frankrike är hämtade från Skattebetalarnas (förening). Jag bad att få det 25-sidiga prospektet: INTERNATIONELLA SKATTEJÄMFÖRELSER 2004.  Där hittar man tabeller avseende det ena och andra i skatteväg. Tyvärr är vissa tabeller flera år gamla. Går du med som medlem i Skattebetalarna så får du tillgång till sådan information.

  Frankrikefrågan har inte jag svaret på.

  Du har förstås rätt i att ett system med bolagsbildning, verksamhet och boende i 3 olika länder kan vara kostsamt. Men det beror ju också på. Vill du lämna Sverige så är det en annan sak, i varje fall om du har en villa att sälja som då kan placeras i ett nytt boende utomlands.

  NIKE

  Nike

 1. anon
  IK
  dec 30, 2005

  Uppdaterad information om pensioner och skatter / avgifter i olika
  länder fanns - åtminstone till för några år sedan - att tillgå från SPP
  eller möjligen Alecta (Det har ju skett så mycket omorganisationer /
  försäljningar i den sektorn de senaste åren.)

  SPP / Aleta hade
  en person anställd som bland annat hade till uppgift att följa och
  uppdatera en "pärm" som man kunde prenumerera på. Prenumerationen var
  inte billig men är man rejält intresserad kanske det kan vara värt den
  pengen. Annars har de stora revisionsbyråerna s k länderinformation
  (häften) som uppdateras mer eller mindre ojämt. Några har / (hade??)
  till och med den informationen ute på nätet. = Gräv lite på
  revisionsbyråernas hemsidor.

  mvh

   

  IK 

 1. anon
  guran_two
  dec 11, 2009

   

  Hela denna tråd borde uppdateras eller tas bort.  Frågor och svar är någo

  vilseledande även om de är gamla. Den som inte förstår detta måste gå till en skattekonsult för att få hjälp med det allra mest grundläggande.

  Lagstiftningen som gäller nu är entydig och ganska enkel.

  -Allt pensionskapital och alla utbetalningar skall alltid redovisas till svenska skattemyndigheter vid utbetalning eller omflyttning. (Straffsatsen mot brott är skyhög, 1,8 ggr det skattepliktiga beloppet med rabatt för gamla pensionsavtal!). Detta innebär att deklarationsplikt råder i Sverige för pensionärer som är bosatta utomlands.

  - Svensk skattemyndighet avgör vad som är skattepliktigt i Sverige.

  - Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och det land där man är bosatt avgör hur och var utbetalningar beskattas.

  -Skatteskalor i Sverige och/eller bosättningslandet avgör skattens nivå.

  -Om pensionsförvaltaren är i ett tredje land, t.ex Irland eller Luxemburg avgör skatteavtalet mellan 3'e land och bosättningsland om det utbetalda beloppet OCKSÅ beskattas i tredje land. Detta innebär att man i en del bosättningsländer blir beskattad i 3 länder!

  -Svensk pension (garanti/folk/ATP etc, sk socialt lagstiftad pension) beskattas nästan undantagslöst i Sverige oavsett bosättningsland. Unikt undantag för Frankrike där all beskattning sker i Frankrike.)

  -Det som är LEGALT är att flytta utomlands, uppbära sin pension i detta land samt att skatta enligt de regler som pekas ut av beskattningsavtalet mellan Sverige och det land man bor i.

  -Flytt utomlands, innebär att väsentlig anknytning till Sverige skall saknas, bla fast bostad, ekonomisk anknytning och mindre än 180 dagars vistelse i Sverige under kalenderåret.

  -När man väljer utflyttningsland bör man studera beskattningsavtalet mellan Sverige och detta land, skattesatser i landet, socialt skydd såsom sjukvård samt fundera över om man är villig att lära sig det lokala språket!

  -Det finns länder som inte alls beskattar pensioner samt länder där man får från 5% till 58% beskattning av den pensionsdel som är flyttbar. Notera att den svenska grundpensionen ofta beskattas i Sverige, även efter att man flyttat ut.  

   -SINK, Särskild Inkomsbeskattning för Utomlands Bosatta, dvs beskattning (25%) av Sverige-baserade intäkter för utlandsbosatta svenskar avser inkomster och pensioner utbetalda från Sverige eller pensionskapital grundat från svensk, tidigare anställning. Det har inget att göra med var det förvaltande institutet råkar ha juridisk hemvist. Denna beskattning tillämpas för bosatta i länder med vilka Sverige saknar dubbelbeskattningsavtal.

   

  Många skatterådgivare gör avancerade konstruktioner för att flytta pensionsfonder till förvaltare i tredje länder som inte rapporterar automatiskt till skattemyndigheten i Sverige. Detta är ett svenskt lagbrott numera. Det innebär också att pensionären själv bär hela ansvaret att rapportera eller att underlåta att rapportera, dvs ger möjlighet att medvetet skattefuska vid utbetalning av pension.Det här gäller t.ex för många fonder/fondbolag/försäkringsbolag som är baserade på Irland, Luxemburg, Singapore, Kanalöarna, Cayman etc. Utnyttja inte detta EPA-trick för att skattefuska!

  Ett känt fall på senare tid är Maria Borelius och hennes man som via avancerade bolagskonstruktioner och kanalö-baserade "Trusts" har gjort det svårt för skattemyndigheten att fastställa rätt skatt. De så kallade Skandia-direktörerna inledda likaså en snarlik kapitalförvaltning som möjliggör framtida svårigheter att fastställa rätt skattegrund. Ingen av dessa konstruktioner är hittills fällda i domstol.

  För skattemyndigheten finns det många problem med att följa upp och beivra brott och underlåtenhet om pensionären helt avstår från att lämna in uppgifter frivilligt. Många skattekonsulters råd utgår från detta faktum.

  Utgå från att datoriseringen och den fortgående övervakningen av ekonomiska transaktioner kommer att innebära att penning-transaktioner kommer att spåras och se till att betala den skatt som lagstiftningen förelägger. Välj istället ett utflyttningsland som medför så låg beskattning på pensionen att skatteflykt blir meningslös.

  Guran (lagliga skattebetalare flyttar ut)

  Guran

 1. anon
  bjornwahlsten
  dec 11, 2009

  Bra genomgång, Guran! Du missade en detalj. Vi bor i Spanien och har ansökt om spanskt medborgarskap. Så snart det är beviljat avsäger vi oss det svenska medborgarskapet. Dubbelbeskattningsavtalet med Sverige medför att vi inte längre kommer att betala SINK. Innan vi erhållit spanskt medborgarskap hinner vi rösta i det svenska riksdagsvalet 2010.

  Genom att lägga rösterna i rätt vågskål skulle utgången kunna bli en sänkning av SINK.

  http://sites.google.com/site/bjornwahlsten/saenk_kd

  Om SINK sänks till 10% behåller vi det svenska medborgarskapet.

 1. anon
  Inger Paulin
  dec 11, 2009

  Det är bara de två sista inläggen i den här frågan som är aktuella. Jag håller med Guran om att de tidigare inläggen borde tas bort. T.ex så har det Nordiska skatteavtalet ändrats. Pensioner beskattas numera i båda staterna med avräkning för källstatens skatt ( det land varifrån pensionen härrör) i hemviststaten (det land där man bor när man mottar pensionsbeloppen). Den senare staten, hemviststaten, undanröjer således dubbelbeskattningen. I förhållandet Sverige-Finland gäller dock särskilda regler. Pensioner har således blivit hårdare beskattade. Tidigare fick Du bara 25 % i Sverige för pension från Sverige. Om Du flyttade till Danmark t.ex. så beskattade inte Danmark Din pension. Nu beskattar Danmark (som för övrigt har de högsta skatterna i Europa, Sverige 2:a) och Du får avräkna sen svenska SINK-skatten.

  Man skiljer mellan pension från privat tjänst, offentlig tjänst, pensionsförsäkringar och ersättningar enligt socialförsäkringslagstiftningen. Som Guran säger så måste man börja med intern svensk rätt och se vad som är skattepliktigt här. Alla kategorierna är skattepliktiga i Sverige antingen enligt inkomstskattelagen eller Sinklagen när de är intjänade här eller betalas från ett svenskt försäkringsbolag.
  1) Privata pensioner och pensionsförsäkringar

  Sedan kan Sverige i dubbelbeskattningsavtal med det nya landet ha avstått från att beskatta pensioner enligt sin nationella lagstiftning. Det har vi gjort beträffande pension från enskild tjänst och beträffande pensionsförsäkringar i ganska många avtal, i över tjugo avtal varav flera gäller länder i Europa. I sådant fall beskattas bara pensionen i det nya bosättningslandet under förutsättning att Du har hemvist i det landet enligt skatteavtalet. Du behöver inte sakna väsentlig anknytning till Sverige men under avtalet måste Du ha hemvist i det andra landet.  Det är ganska snåriga regler så ta hjälp av någon som är väl insatt i hur reglerna fungerar.

  Om det uppkommer en situation där tre stater är iblandade och Du blir dubbelbeskattad så undanröjer som regel Din nya hemviststat denna dubbelbeskattning förutsatt att den staten har skatteavtal med den andra staten/staterna. Observera dock att det finns regler i vissa svenska avtal där Sverige undanröjer dubbelbeskattningen trots att de är källstat och inte hemviststat. Detta kan innebära likviditetsproblem för pensionären eftersom han får ligga ute med skatt i två länder innan det rättas till (Spanien, Italien, Schweiz är exempel på sådana länder).

  2) Pension från offentlig tjänst och pension enligt socialförsäkringslagstiftningen

  Pension från offentlig tjänst beskattas oftast i både hemvisstaten och källstaten enligt skatteavtalen. Om man är medborgare i den nya hemvisstaten beskattas den enligt de flesta skatteavtalen bara där. Folkpension är inte skatteplktig enligt svensk intern rätt får någon som är utflyttad och således begränsat skattskyldig (här gäller att Du inte får ha väsentlig anknytning). ATP beskattas oftast i både källstat och hemviststat. I några få fall beskattas den bara i hemvisstaten, t ex Frankrike, Chile men bara om den till någon del är intjänad i privat tjänst.

  Till  Björn Wahlsten: Pension från privat tjänst beskattas bara i Hemviststaten (spenien). Pension från offentlig tjänst beskattas bara i Sverige men om man är medborgare i Spanien bara där. Pensionsförsäkringar, och pension enligt socialförsäkringslagstiftningen beskattas i båda staterna om man är medborgare i källstaten (Sverige). Annars bara i Spanien.

 1. anon
  Niklas Fors
  dec 13, 2009

  Niklas
  Jag flyttade till sverige för 6 år sedan. Har en pension från Frankrike. Är svensk och fransk medborgare. Nu har skattemyndigheten i Sverige hört av sig och frågat varför jag inte skattat här.... Jag har deklareat i fankrike och blivit skattebefriad där då pensionen anses för låg ca 130000 per år. Vet att frankrike hela tiden meddelat sverige om detta förhållande. Vad ska nu hända??? Hur gör jag för att i framtiden inte skatta bort min pension här.
  Har inte hunnit tala med min handläggare.
  Vänligen svara mig snabbt,
  Väldigt orolig.

  Niklas

 1. anon
  bjornwahlsten
  dec 15, 2009

  Niklas, flytta hem igen (till Frankrike). Alternativt kan du uppehålla dig mindre än sex månader per år i Sverige.

 1. anon
  MajaRy
  apr 24, 2017

  Inger,

   

  Utflyttad till USA sedan manga ar. Pa vag tillbaka till EU, ev Sverige men vill garna ha klart for mig vilka EU lander som har lagst inkomstskatt + hyfsade sociala formaner. Ar heltidsanstalld i US bolag och kommer att jobb for dem i EU. Tillhor inte pensionsnivan pa manga ar. Ar inte ute efter att inte betala skatt, men vill helst inte tillbaka in i Sveriges stelbenta och dyra/hoga skattesystem.

  Skulle garna se en tabelluppstallning over en handfull EU lander sa jag kan fa en overgripande blick och jamfora. Kan du ge nagon guidance? Tack pa forhand!

   

   

   

 1. anon
  MajaRy
  apr 24, 2017

  Jag ar svensk + US medborgare

 1. anon
  MajaRy
  apr 24, 2017

  Nike, hur har det gatt? Din situation paminner lite om min. Det ar ju manga ar sedan du skrev inlagget.

   

 1. anon
  Clas Ramert
  apr 29, 2017

  Hej MajaRy

  Visst går det att ta fram sådana tabeller som Du efterlyser. Det skulle dock kräva en mycket omfattande arbetsinsats. Tabellerna skulle dessutom kunna bli missvisande, eftersom de bara skulle ge mycket kortfattad information om respektive land. Dessutom skulle de snabbt bli föråldrade. I många länder saknas inkomstskatt helt och hållet men där vill man kanske inte bo. Det är i så fall bättre att Du börjar i andra ändan av problemet. Ange var Du skulle kunna tänka Dig att bo och undersök sedan vilka villkor som gäller där och om de passar för Din livssituation.

  Du kan ha ett speciellt problem. Om Du levt länge i USA kan Du sättas in i samma kategori som amerikanska medborgare. De måste skatta i USA varhelst de bosätter sig i världen. Det får Du undersöka med hjälp av amerikansk expertis.

  Vi på Skattepunkten AB hjälper gärna till när det gäller att undersöka var man skulle kunna tänka sig att bo som pensionär.

  Med vänliga hälsningar

  Clas

  Skattekonsult

  Skattepunkten AB

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB