En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

En av mina anställda vill få privat sjukvård (plastikkirurgi) betald av vårt AB och vill kompensera med bruttolöneavdrag. Blir det kostnadsneutralt för företaget ? Om inte, vad kostar det ? Helt avdragsgillt blir väl inte sådan "förmån" ?

Med Vänlig hälsning

Axel

 

 

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  nov 20, 2009

  Förmån av privat hälso- och sjukvård (dvs. ej offentligt finansierad sjukvård)  beskattas inte hos arbetstagaren och  arbetsgivaren medges inte heller avdrag. 
  Förmån av offentligt finansierad hälso- och sjukvård är däremot skattepliktig och avdragsgill hos resp. arbetstagare och arbetsgivare. Skönhetsoperationer faller emellertid enligt skatteverket utanför begreppet hälso- och sjukvård (SKV:s ställningstagande 2005-09-07).
  Enligt förutsättningarna i Din fråga skulle Du således betala en privat levnadskostnad för en anställd som då samtidigt får ett bruttolöneavdrag för den kostnad som Du betalar. Jag antar att Ni har tänkt att den anställde därmed tjänar skatten på den lön som går åt att betala för operationen och att det för Dig som arbetsgivare blir ett nollsummespel. Så blir emellertid inte fallet Exempel: Den anställde tjänar 900 och operationen kostar 100. Du betalar 100 som är en privat levnadskostnad för den anställde. Det kan ses som en löneförmån. Hennes lön ökar med 100 och minskar med 100  (bruttolöneavdraget) och således blir det för Din del inga effekter och inga sociala kostnader. Den anställde får 900 + 100 – 100= 900 i lön så effekten blir även i hennes fall +/- 0.

 1. anon
  Wmmabom
  dec 10, 2009

  Vi får en massa frågor från medarbetare för att dom vill löneväxla mot Privat sjukvård. Att dom t ex opererar sitt synfel hos en privat aktör. Fakturan går till oss och vi gör ett bruttolöneavdrag. Allt detta är helt OK så länge det rör sig om privat sjukvård. Men den svåra gränsdragningen blir ju, vilka operationer ska vi tillåta att man löneväxlar mot.
  Plus den administration som måste byggas upp. Med fakturahantering (Vilket kostnadsställe ska ta kostnaden tills den är betald) och eftersom det här ofta rör sig om störra belopp så är ju risken att man inte kan göra avdraget på 1 månad utan måste dra det på flera månader.
  Är det något företag som har den här hanteringen idag.