En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

 Skulle följande scenario vara möjligt för 2 personer som vill undvika skatt?

1) Starta ett Ltd bolag eller Offshore bolag

2) Starta ett svenskt företag

3) Få intäkterna till det utländska bolaget

4) Det svenska företaget fakturerar det utländska

5) Sedan köper det svenska bolaget investeringsguld för pengarna

6) Säljer och delar - pengarna i handen

Är detta möjligt?

Tacksam för idéer!

/Mika

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  jan 14, 2010

  Hej Mika,

  Tyvärr är Din beskrivning alltför ofullständig för att jag skall kunna ge ett svar. Jag har följande kommentar:

  1) Det är förenat med ganska stora kostnader att sätta upp bolag utomlands. Redovisning måste skötas i två länder. Jag antar att Du menar att det utländska bolaget skulle ävas av de två personer Du nämner och som jag förmodar bor i Sverige. Du måste då redovisa bolaget dels i Sverige och dels i det land det är etablerat.

  2) Ja, det finns lagerbolag att köpa i Sverige så det är inget problem, det kan gå snabbt och enkelt men kostar naturligtvis. Med två delägare blir det ett s.k fåmansföretag med allt vad det innebär.

  3)Jag förstår inte vad Du menar med att intäkterna till det utländska bolaget. Om detta företag bedriver affärsmässig verksamhet får det givetvis intäkter.

  4) Fakturerar för vad?

  5) Det finns inget som hindrar att ett svenskt bolag köper investeringsguld. Det redovisas skattemässigt som varje slag av tillgång. Värdestegringen blir beskattad i boalget. Bolagsskattesatsen är 26,3 %.

  6) Vad menar Du med att bolaget säljer och pengarna i handen. Vems hand? I delägarnas händer är det utdelning vilket beskattas i kaptial och tjänst när fråga är om utdelning från ett fåmansföretag.

  Allt är möjligt - med de skattekonsekvenser som finns.

  Hälsningar Inger