En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Som framgår av min tidigare blogg kan en skattskyldig göra en rättelse av uppgifter i tidigare deklarationer. Om rättelsen är "frivillig", blir det inget skattetillägg eller åtal för brott. 

Skatteverket har den 17 december under rubriken Du kan rätta fel i en lämnad deklaration på sin webbplats kommit med utlovad information om frivillig rättelse. Enligt informationen är en rättelse från en person normalt frivillig så länge inte Skatteverket har upptäckt att personen har lämnat en felaktig eller ofullständig uppgift. Har Skatteverket kommit så långt i kontrollen att verket ställt frågor till personen som kan ha samband med den felaktiga eller ofullständiga uppgiften, anses en rättelse däremot inte vara frivillig.

En person som har eller haft tillgångar i utlandet och avkastning på dessa tillgångar  och har frågor om frivillig rättelse kan enligt informationen ringa direkt till tre där namngivna kontaktpersoner med telefonnummer. Jag har varit i kontakt med en av dessa personer och fått följande besked.

De uppgifter som har förekommit i pressen och annan information om de nya informationsutbytesavtalen är inte så konkreta att en rättelse inte ska anses vara frivillig. Det krävs betydlig mer konkreta uppgifter, t.ex. att Skatteverket har påbörjat en utredning eller att personen av någon särkild anledning har fått anledning att misstänka att Skatteverket är honom på spåren för att rättelsen inte ska anses vara frivillig. Eftersom sådana utredningar ännu inte har påbörjats annat än i Liechtensteinfallet och då informationsutbytesavtalen inte tillåter generell informationsinhämtning, bör alla rättelser i andra fall avseende utländska tillgångar/inkomster tillsvidare komma att betraktas som frivilliga.

Vill man rätta en deklaration ska man begära omprövning av sin taxering och redovisa de riktiga uppgifterna. Det kan vara lämpligt att använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891). Begäran om omprövning bör sändas till det skattekontor som personen hör till.

Den som tycker att det verkar krångligt att göra en frivillig rättelse och begära omprövning kan få hjälp hos oss på Skattepunkten AB.

Ove Grip

Skattekonsult

1 Kommentarer
 1. anon
  IK
  dec 20, 2009

  Vad Ove Grip säger att han erfarit vid kontakt med skatteverket är onekligen intressant. Personligen skulle jag inte lita på vad handläggaren säger utan att ha detta dokumenterat med namn och bandinspelning.

  Jag håller med om att "Det krävs betydlig mer konkreta uppgifter, t.ex. att Skatteverket har påbörjat en utredning ...."

  Dock;

  Skatteverket brukar åberopa den så kallade danska bankdomen.
  Där påfördes personer skattetillägg sedan det i tidningar kommit fram att skatteverket begärt in uppgifter om behållning hos danska banker. Det räckte alltså med tidningsuppgifter.

  Vidare brukar skatteverket åberopa RÅ 1982 1:83.

  Om de ändringar som successivt skett i lagen under tid därefter innebär att domarna är (kommer att visa sig vara) delvis obsoleta är något jag inte törs ha en tvärsäker åsikt om.

  OBS också vad Ove Grip skriver "Det finns även vissa andra situationer där en rättelse inte kan anses vara frivillig."

  Samt:

  ".... eller att personen av någon särskild anledning har fått anledning att misstänka att Skatteverket är honom på spåren för att rättelsen inte ska anses vara frivillig."

  Vad menas med "särskild anledning"? Det är inte en så stark skrivning (Jämför lokutionerna "Särskilda skäl respektive "Synnerliga skäl".)

  På skatteverkets hemsida uttrycks det: "Det finns även vissa andra situationer där en rättelse inte kan anses vara frivillig."

  Jag anbefaller fortsatt skepsis.