En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej !

Vill bli informerad om möjligheterna att starta moderbolag på Malta.

Har idag ett mindre familjeföretatag i Sv. En av delägarna är idag bosatt på Malta, men fortfarande obegränsat skatteskyldig i Sv. Är möjligheterna lättare om personen i fråga "flyttar fullt ut".

Hur blir det då med personens aktieinnehav i "dotterbolaget"

Kan man "föra" över koncernbidrag ?

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  jan 15, 2010

  Hej straxliax,

  Jag uppfattar Din fråga så att Du vill starta ett moderbolag på Malta. Ett moderbolag innebär att det har ett dotterbolag. Jag antar att dotterbolaget är det bolag som Du nu äger aktier i och det gör även den delägare som nu bor på Malta.

  Även om Du och den andre delägaren kan överlåta aktierna till skattemässigt värde utan att beskattning uppstår i Sverige så blir Ni innehavare av ett moderbolag som är att betrakta som ett fåmansföretag på samma villkor som det bolag ni nu äger andelar i.

  Det maltesiska bolaget och det svenska kan inte lämna koncernbidrag till varandra.

  Du frågar om det blir lättare om den delägare som bor på Malta flyttar ut. Jag vet inte vad Du avser med att det ska bli lättare men det pågår just nu en rad processer i Regeringsrätten angående utflyttade personer som säljer sina aktier i svenska företag och som åberopar skatteavtal till stöd för att inte bli beskattade för kapitalvinsten på en försäljning av de utländska aktierna. Regeringsrätten har i strid med avtal där beskattningsrätten inte tillkommer Sverige beskattat enligt våra svenska relger i 3 kap 19 § inkomstskattelagen. 

  Jag tillråder stor försiktighet med att skapa en utländsk koncern med syfte att undgå svensk skatt. Misstagen kan bli dyra och det är förenat med stora kostnader att sätta upp ett utländsk moderbolag.

  Vänligen/Inger