En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

1. Går det bra att ha kvar sin hyrda lägenhet och samtidigt sakna väsentlig anknytning och därmed bli begränsat skatteskyldig i Sverige?

2. Om jag saknar väsentlig anknytning till Sverige, är utskriven, inskriven i nya landet och får frilansuppdrag av en amerikansk klient, ska jag skatta i Sverige eller i mitt nya land?

11 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  feb 12, 2014

  Hej GunAng!

  1. Den som efter utresan från Sverige har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk anses regelmässig ha väsentlig anknytning till Sverige.

  2. En person som efter utresan till ett annat land har anmält utflyttning till Skatteverket och som därefter saknar väsentlig anknytning ska inte bewskattas i Sverige för ersättning för arbete för en utländsk uppdragsgivare som inte utförs i Sverige.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  GunAng
  feb 12, 2014

  Tack för svaret Ove. Angående 1. så undrar jag varför man måste göra sig av med sin hyresrätt, räcker det inte med att man kan bevisa genom passet (Polisen, kopia på in- och utresor) att man hela tiden uppehållit sig utomlands? Dvs ingen chans att man kan ha bott i sin lägenhet. Kanske svårt för er att svara på men testar ändå.

 1. anon
  Ove Grip
  feb 12, 2014

  Hej igen GunAng!

  Det förhållandet att en från Sverige utrest person har behållit en bostad här anses i praxis innebära att personen har för avsikt att återvända till Sverige, varaför väsentlig anknytning då anses föreligga. Det är utan berydelse att bostaden inte har använts av den utreste personen och även att bostaden skulle vara uthyrd.

  Först efter mer än fem års vistelse i utlandet kan det förekomma att bostaden inte grundar väsentlig anknytning.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  GunAng
  feb 12, 2014

  Okej! När man väl har brutit alla banden med Sverige och inte har väsentlig anknytning, händer det att skv gör stickprov på utlandssvenskar för att titta att dom betalar skatten ordentligt i utlandet? 

  Sista grejen. Jag har en inkomst från STIM som uppgår till 30-50tkr per år. Kan jag då välja (om jag saknar vä ankn) om jag vill skatta dessa i utlandet eller Sverige? Pengarna kommer från en frilansarbetsgivare i Italien och hamnar på svenska kontot. Kontrolluppgifter skickas ju till Skatteverket. 

 1. anon
  Ove Grip
  feb 14, 2014

  Hej igen!

  Svaret på din första fråga torde vara nej. Hur en person som inte är bosatt i Sverige och som inte har väsentlig anknytning beskattas i sin hemviststat har Skatteverket i princip inte med att göra. Jag skriver i princip därför att det kan förekomma att Skatteverket lämnar uppgift om inkomst som härrör från Sverige men som inte ska beksttas här till hemviststaten.

  Ersättning från  STIM är en form av  royalty. Royalty som härrör från en stat och som uppbärs av en person som har hemvist i en annan stat ska enligt OECD:s modellavtal och enligt de flesta skatteavtalen beskattas endast i hemviststaten.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  GunAng
  feb 21, 2014

  Ok. Om jag saknar väsentlig anknytning, och dessutom inte skattar mina inkomster från land C, i land B (jag bor i land B), har Svenska skattemyndigheter med det att göra då, eftersom det kan innebära att jag inte har bevis på att jag skattat mina C-inkomster. Det är nämligen så att dom inte är så hårda med frilansskattereglerna i mitt nya land och dessa inkomster är inte så stora. 

  Och samma fråga gäller om jag inte saknar väsentlig anknytning men däremot yrkar på 6-månadersregeln.

 1. anon
  steveb
  feb 25, 2014

  Hope it's ok to jump in here.....with regard to above....If my wife and myself move to Australia , but she ( in her name only) keeps a hyresrätt apartment ( with the intention to visit for a couple of months every year) , ..does that affect my tax status in Sweden ?

  I know if my wife still lived here, then Sweden would still regard me as a 'connected taxypayer' but as my wife would be an Australian resident, then that link is less clear?

   I would have no assets here and be permanently resident in Austraila.. . I'm thinking specifically of the 10 year rule with regard to the sale of shares & funds (ETF's). These funds are not based in Sweden , though divdends etc are declared and tax paid here so thay are 'on the record' of the SKV

  tack!

  /Steve

 1. anon
  Ove Grip
  feb 25, 2014

  ~~Hej!

  Mitt svar blir bara en spekulation. Eftersom jag inte vet vilka rutiner Skatteverket har. Men om du saknar väsentlig anknytning har Skatteverket knappast något intresse av att kontrollera om dina inkomster från land C beskattas i land B.

  En förutsättning för tillämpning av sexmånadersregel är att inkomsten du har förvärvat under utlandsvistelsen har beskattats i verksamhetslandet.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Ove Grip
  feb 25, 2014

  Dear Steve,

  The answer to your question may depend on for how long you and your wife have been resident in Sweden.

  If your wife keeps an apartment in Sweden she will probably be regarded as a connected taxpayer and will you be connected through your wife.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  steveb
  feb 25, 2014

  thanks Ove for your answer...I have been here for 12 years ( I'm writing in English as my Swedish grammar is not as good as it might be! ;) .....does that imply then that I even would be taxed for up to 10 years after leaving ( sounds quite incredible to be honest!)?

  Would you recommend that SKV is the better place to find more specific answers to these questions as the fund sales would be quite substantial and losing 30% of the profit make a big difference to our lifestyle. The Australian tax system only taxes profits made after resuming residence so it's important to me to ensure that SKV has no claims on me once I have left.....maybe I'll just have to divorce the wife! ;)

 1. anon
  Ove Grip
  feb 26, 2014

  Dear steveb,

  Maybe Skatteverket is a better place for you to find answers to your questions. It is hard for me to answer your qustions in English.

  According to the ten year rule you will be taxed in Sweden for profits when selling shares (in Swedish aktier eller delägarrätter) but not for profits when you are selling investment funds (investeringsfonder and aktiefonder).

  The ten year rule is valid even if you are not a connected tax payer.

   

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB