En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag, tillsammans med ett par vänner, funderar på att köpa en eller flera tomter och sedan uppföra hus på dessa till försäljning.

Själva Uppförandet av husen kommer ett annat företag stå för så i princip är den enda arbetsinsatsen lite förenklat: Köpa Tomten och sedan sälja den "förädlade" Tomten. Och naturligtvis betala Byggföretaget :-)

Säg att antalet tomter per år är allt från 1-5st, så det är inte direkt storlek med Skanska.. Med det i åtanke så vill man ju inte krångla till saker och ting, dock så vore det ju onekligen trevligt att i möjligaste mån begränsa beskattningen utav vinst.

Eller ska man helt sonika bara starta ett HB/KB, alla har varsin del och när huset är sålt så skattar alla för var sin andel?

Personligen tycker jag regelverket runt tomter & fastigheter är, som allt annat i Sverige, onödigt krångligt. Man känner sig inte direkt lockad att sätta igång med något..

2 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  feb 25, 2010

  Hej Patrick,

  Om Du köper en tomt och bygger ett hus där som är avsett för Dig eller någon närstående och Du sedan säljer fastigheten så beskattas Du i kapital med 22 % på vinsten.
  Om Du gör sådan affär i en enskild näringsverksamhet beskattas Du för vinsten i kapital ed 27 % samt återförs värdeminskningsavdrag och förbättringskostnader i näringsverksamheten som Du beskattas för med den progressiva skatteskalan för fysiska personer 32-58 %.

  AB beskattar vinsten med 26,3 % och Du beskattas för utdelning i tjänst och kapital om det är ett fåmansföretag. Reglerna är komplicerade och jag föreslår att Du tar hjälp av någon skattekonsult när planerna är mera konkreta.

  Vänligen /Inger

 1. anon
  Patrick (inte verifierad)
  feb 27, 2010

  Tack Inger. Så, bara för att säkerhetsställa att jag förstod dig korrekt:

  Om jag som PrivatPerson, köper en tomt, bygger ett hus och sedan säljer detta så blir det en kapitalbeskattning på 22%.

  Om Enskild Firma så beskattas man till döds.

  Om AB först 26,3% och sedan sedvanlig beskattning beroende på hur man väljer att göra. Jag antar iof det finns lite andra fördelar med ett AB, om än att de är (som vanligt i Sverige) få.

  Om det är ett utländskt (EU) företag som köper/bygger & säljer, träder någon schablonbeskattning(?) då in eller stannar det där vid 26,3% ? (Säg för enkelhetens skull att samtliga i företaget har ingen som helst anknytning till Sverige)

  Åter igen Tack, jag får onekligen fortsätta titta på det här.