En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande 19 februari 2010

Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas och landansluten el för fartyg

Regeringen föreslår förbättrade skattemässiga förutsättningar för biogas och landansluten el till fartyg som ligger i hamn. Syftet är att öka användningen av förnybar energi och minska utsläppen. Förslaget remitteras till Lagrådet idag.

För att stimulera användningen av biogas föreslår regeringen ändringar i skattereglerna. Därmed förbättras Sveriges möjligheter att nå målet om andel förnybar energi till 2020.

Biogas har liknande egenskaper som naturgas och dessa gaser blandas ofta för att distribueras tillsammans i rörledningssystem. Regeringen föreslår nu ändringar i skattereglerna så att skattefriheten för den förnybara biogasen ska kunna följa gasen fram till kund. Dessutom föreslås att en definition av begreppet biogas införs i energiskattelagstiftningen.

Regeringen föreslår också att energiskatten sänks på el som förbrukas av fartyg när dessa ligger i hamn, så kallad landström. Syftet är att få dessa fartyg att använda el från det allmänna elnätet för sin elförsörjning istället för el från en hjälpmotor som drivs med olja. Därmed minskar de sina utsläpp, vilket i sin tur minskar nedfallet av försurande ämnen som är ett problem framför allt i sydvästra Sverige. Det förväntas också minska bullernivån och leda till lokala miljöförbättringar. Energiskatten på landström sätts ner från dagens generella nivå om 28,0 öre per kWh (i norra delarna av landet 18,5 öre per kWh) till 0,5 öre per kWh.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011 (biogas) respektive den 1 juli 2010 (landström).