En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

vill fråga om vad som gäller för reavinstskatt på ärvd fastighet:

Far/svärfar dock för några veckor sedan, men bouppteckning är ännu inte gjord. Huset vi kommer att ärva har varit i familjens ägo sedan 1960 och är helt obelånat. Eftersom vi redan äger eget hus så kommer vi att sälja det hus vi ärver. Frågor om detta.

- Behöver vi betala reavinstskatt? Om ja, hur mycket (%)?

- Hur beräknar man värdeökningen, från 1960 till idag?

- Hur beräknar man kostnaden för investeringar/ombyggnationer/reparationer, etc, för ev avdrag på reavinstskatten?

- Måste vi först teckna oss som ägare innan vi kan sälja, med de eventuella kostnader och formalia det medför? Eller kan en försäljning vidta i samband med bouppteckningen?

- Andra tips ni kan ge?

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  apr 24, 2010

  Hej Pelleri,

  Jag utgår ifrån att fastigheten är en privatbostadsfastighet. I dödsboet efter far/svärfar finns en fastighet. Säljs fastigheten före arvsskifte skall dödsboet redovisa kapitalvinsten på fastigheten. Säljs den efter skiftet redovisar de enskilda dödsbodelägarna kapitalvinsten på sin andel av fastighetsförsäljningen.
  För inkomst av kapital gäller samma skatteregler för dödsbon som för privatpersoner. Detta innebär att kapitalvinst skall beräknas:
  Försäljningspriset
  -  Utgifter för försäljningen
  -  Inköpspris och lagfartskostnad m.m.
  -  Förbättringsutgifter
  + Återföring av uppskov
  = Vinst/Förlust

  Förbättringsutgifter är avdragsgilla för de år då de sammanlagt uppgått till minst 5 000 kronor. Har Du ett visst år endast haft förbättringsutgifter som understiger 5000 är de inte avdragsgilla. Ny-, till- eller ombyggnadskostnader är avdragsgilla förbättringar när de än vidtagits. Förbättrande reparation och underhåll får bara dras av de sista fem åren.

  Det finns flera matnyttiga broschyrer om dödsbon på www.skatteverket.se, t ex broschyr om skatterelgr frör dödsbon nr SKV 465 och om bouppteckning SKV 461.

  Vänligen Inger