En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag planerar att ta över mina föräldrars fastighet. Taxeringsvärdet för i år är ca. 2,00.000, huset är värderat till ca. 2,400,000. Där finns befintliga lån på ca. 1 milj och jag ämnar att ta ut ytterliggare 1 milj på huset som vederlag.

Jag tror inte det utgår någon kapitalbeskattning, så länge gåvan ej överstiger taxeringsvärdet. Men som jag kan läsa mig till, så utgår det nog en stämpelskatt, då värdet på vederlaget tillsammans med övertagandet av befintliga lån överskrider 85% av fastighetens taxerings värde.

Nu till frågan. Jag ämnar att övertaga fastigheten med de befintliga lån på ca 1 milj. I gåvobrevet kommer det inte att nämnas om något vederlag. Då utgår det väl heller ingen stämpelskatt? Men om jag efter ett övertagande av lagfarten, därefter överför en gåva till föräldrarna, på låt säga 1 milj, blir detta då betraktad som ett vederlag och det genom denna transaktion betraktad som tillräcklig underlag för uppkrävning och beskattning av stämpelskatt??

Vad är bäst ur skattesynpunk med hänsyn till en eventuell framtida beskattning av fastigheten vid försäljning. Om jag övertar gåvan så övertar jag också mina föräldrars anskaffningsvärde, men betalar jag stämpleskatt för belopet upp till 2 milj, så är det väl denna belopp jag skall ange och beskattas för vid en framtida försäljning?

Tacksam för all råd som kan ges.

 

 

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  maj 11, 2010

  Hej jazzon!

  Vid avgörandet av om en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som köp eller gåva tillämpas inkomstskattemässigt helhetsprincipen. Denna princip innebär att överlåtelsen anses vara köp om mottagarens vederlag motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet för fastigheten för överlåtelseåret.

  Övertagandet av givarens lån för fastigheten anses både inkomst- och stämpelskattemässigt utgöra vederlag för fastigheten.

  Eftersom lånet motsvarar bara halva taxeringsvärdet ska fastighetsöverlåtelsen anses som gåva i båda fallen och dina föräldrar behöver inte i sina självdeklarationer lämna någon utredning om eventuell kapitalvinst och du behöver inte betala någon stämpelskatt.

  Dina föräldrar bör i sina deklarationer upplysa om gåvan.

  Du kommer att skattemässigt överta dina föräldrars inköpspris för fastigheten.

  Om du förutom att överta dina föräldrars lån för fastigheten ger dina föräldrar en gåva på en miljon torde myndigheterna, om detta kommer till deras kännedom, komma att anse att summan av lånet och gåvan utgör ditt vederlag för fastigheten och då får du betala stämpelskatt och måste dina föräldrar, om summan motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet, lämna utredning om kapitalvinst. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  BirgitP
  jul 02, 2010

  BirgitP

  Gäller dessa regler även näringsfastighet?

  BirgitP