En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 17 maj 2023

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag för en mer likvärdig beskattning av utdelade medel från aktiebolag. Förslaget innebär att svensk kupongskatt inte kan undvikas lika enkelt av utländska aktieägare.

Svenska aktiebolag kan dela ut medel till aktieägare genom en aktiesplit kombinerad med ett efterföljande obligatoriskt inlösenförfarande av de nyligen utgivna aktierna. Förfarandet har ekonomiskt samma innebörd som en kontant utdelning men det utdelade beloppet beskattas inte som kontant utdelning utan som en kapitalvinst. Regeringen lämnar nu förslag till Lagrådet som ska undanröja den skattemässiga skillnaden. Beskattningen av utdelade medel från aktiebolag blir därmed mer enhetlig och bolagen behöver inte ta hänsyn till skattemässiga skillnader vid valet mellan kontant utdelning och inlösen.

Förslaget innebär inte att svenska aktieägare kommer att behöva betala mer skatt. För utländska aktieägare innebär förslaget en skattehöjning genom att det inte längre går att undvika att betala kupongskatt i Sverige i samband med sådana inlösenförfaranden.

Ändringarna träder i kraft först den 1 januari 2025 för att ge banker, Skatteverket och andra berörda tillräcklig med tid för att genomföra nödvändiga anpassningar.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström