En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har drivit ett utvecklingsprojekt i sex år. Inga inkomster eller försäljning har skett. Ej heller har yrkats på några avdrag. Ska nu bolagisera projektet och ta in investerare.

Det förväntade projektvärdet/bolagsvärdet kan förväntas var högt även för den första investeraren. Är det korrekt att jag kan inkomstbeskattas för skillnaden mellan mitt

överlåtelese pris (1kr) och ett bedömt "marknadsvärde" ? Kommer själva vara stor ägare (+ 50 %) i det nya bolaget? 

1 Kommentarer
  1. anon
    lowtax
    jun 02, 2010

    Ja och nej. Det beror på hur du lägger upp det. Underprisöverlåtelser godtas om vissa villlkor är uppfyllda. Kontakta en skattekonsult.

    LowTax