En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har funderat ett tag på hur det funkar att köpa billiga omoderna, renoveringsobjekt och fixa upp lägenheten för att sedan sälja. Har redan gjort en sådan affär och det blev en ordentlig vinst.

Frågan är bara hur det ses på skattemässigt om jag skulle göra om det 2-3 gånger innan årets slut?

Skulle det i så fall klassas som Näringsbostadsrätter då jag inte ens adressändrat till lägenheterna?

Vad blir i så fall de skattemässiga konsekvenserna vid kapitalvinstberäkningen nästa år?

 Tacksam för svar!

3 Kommentarer
 1. anon
  lowtax
  jun 02, 2010

  Hej,

  Vad jag vet finns ingen gräns för när man kan tala om att det är näringsverksamhet du bedriver men jag tror spontant inte att det skulle behövas särskilt många försäljningar för att du skulle hamna där. Kriterierna för näringsverksamhet synes uppfyllda, särskilt som du inte ens bosatt dig i lägenheterna (antar detta då du inte adressändrat). Näringsbostadsrätt blir det däremot inte eftersom en sådan ägs av ett privatbostadsföretag som antingen har formen av ek.förening eller AB.

  Tipset är att du redovisar detta.

  LowTax

 1. anon
  Inger Paulin
  jun 07, 2010

  Hej La_Coruna,

  Det här svaret kommer från oss på Skattepunkten AB.

  Som jag har förstått Din fråga så vill Du renovera och sälja bostadsrätter som Du inte bor i. Man skiljer på privatbostadsrätt och näringsbostadsrätt. Vinsten från en försäljning av en privatbostadsrätt beskattas till 22 % och en näringsbostadsrätt beskattas i näringsverksamhet till en skattsats mellan 32 och 57 % + egenavgifter.Två förutsättningar måste vara uppfyllda för att en bostadsrätt ska vara en privatbostadsrätt. Den ska avse en andel i ett  privatbostadsföretag och den måste vara din privatbostad. Att det är din privatbostad innebär att du, helt eller till övervägande del, mer än 50 procent, måste använda eller avse att använda bostadsrätten för ditt egna permanent- eller fritidsboende. Bostaden kan också användas för sådant boende för någon av dina närstående.

  Frågan om en bostad skall räknas som privatbostad under ett visst kalenderår ska bestämmas på förhållandena vid årets utgång. Om Du köper en bostadsrätt och inte avser att bo där så blir det en näringsbostadsrätt. Om Du bosätter Dig i bostadsrätten så blir det en privatbostadsrätt. 

  Skulle bostadsrätten förlora karaktären privatbostad förblir den dock privatbostad det år ändringen sker och året därpå. Därefter blir bostadsrätten en näringsbostadsrätt om du inte säljer den. Säljer du den andra året efter förändringen räknas bostadsrätten som en privatbostadsrätt även försäljningsåret. Den regeln kallas tröghetsregeln eller tvåårsfristen.

  Du får grunna på ovanstående och vill Du diskutera det så kontakta oss. Som Du ser kan Du även renovera fritidsfastigheter som Du eller någon närstående disponerar och beskattas även där för 22 % av vinsten.

  Vänligen Inger

   

 1. anon
  mikaelgreen
  jun 07, 2010

  Aha, så den räknas alltså som privatbostadsrätt även om man aldrig hade tänkt använda den privat, men förlorar sen statusen andra året efter försäljningen? Den kan aldrig vara näringsbostadsrätt från första början?

  Jag trodde försäljning av näringsbostadsrätt fortfarande beskattas som inkomst av kapital, men att 27/30 av vinsten tas upp instället för 22/30?

  Jag talade med en ansvarig för de här frågorna på en stugförmedlare (motsv. Skistar) i Sälen som sa att alla deras kunder kör sina BR som privata, även om de äger 15 st och hyr ut på heltid. Jag tycker definitivt det låter som närings-BR resp näringsverksamhet. 

  /Micke