En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

I 2006 års valrörelse lovade Alliansen att återinföra den s.k. hälftendelningen vid försäljning av andelar i fåmansföretag.

Vallöftet uppfylldes men bara temporärt genom en fullständigt unik lagstiftningsmetod. Den nya lagstiftningen infördes nämligen i sin helhet som en övergångsbestämmelse och den upphör att gälla  vid utgången av 2009.

Om Du funderar på att sälja Ditt fåmansföretag, bör Du överväga att göra det före årsskiftet. Det är avyttringstidpunkten som avgör om försäljningen skall anses ha skett före eller efter årsskiftet. Avyttringstidpunkten är den dag bindande avtal om avyttring slutits.

Hälftendelningen innebär att hälften av vinsten - till den del den överstiger det sparade utdelningsutrymmet - skall tas upp i inkomstslaget kapital och hälften i inkomstslaget tjänst. För försäljningar efter årsskiftet skall hela den del av vinsten som överstiger det sparade utdelningsutrymmet tas upp i inkomstslaget tjänst. Både före och efter årsskiftet gäller dock att aldrig mer än 100 inkomstbasbelopp redovisas i inkomstslaget tjänst. 100 inkomstbasbelopp motsvarar drygt 5 Mkr. En följd av ovanstående torde vara att om vinsten är drygt det dubbla, dvs. drygt 10 Mkr., så spelar det inte någon roll om försäljningen sker före eller efter årsskiftet.

Hälftendelningen gäller inte i vissa fall av försäljningar till närstående eller till företag som ägs av närstående. I vissa fall godtas dock generationsskiften.

Reglerna är mycket komplicerade och framställningen ovan är starkt förenklad.