En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Har letat igenom forumet efter svar på mina frågor men hittar inget bra svar.

Har fått arbete på annan ort 64% maj - dec -10 (ev förlängning) men jag jobbar även kvar på hemorten 48%. Eftersom det är 24 mil enkel resa mellan nya orten och hemorten så har jag behövt skaffa bostad på nya arbetsorten.

Fråga 1
Efter som jag jobbar på två orter vilken bostad ska jag göra avdrag för? Ökade levnadskostnader första månaden, ska det kunna bevisas av kvitton? (sparar inte kvitton för inköp av mat) Vad behöver skatteverket för att godkänna dubbelt boende? Kopia på hyreskontrakt?

Fråga 2
Ibland måste jag göra flera resor mellan orterna, får jag göra avdrag för fler resor än en eftersom jag jobbar på båda orterna?

Tacksam för svar
Hälsn Anna

 

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jun 18, 2010

  Hej Anna!

  Innan du fick arbete på annan ort bodde du och arbetade du på en hemort. Sedan du fått arbete på den andra orten har du då arbete som ska bedrivas på flera olika platser.

  Du har då rätt till avdrag för ökade kostnader för merutgifter för måltider och småutgifter på den nya arbetsorten den första månaden du arbetar där med schablonbeloppet 105 kr per hel dag du den första månaden vistas på den nya arbetsorten. Detta gäller om arbetet på den nnya orten ska anses vara tillfälligt. Du har då också rätt till avdrag för den faktiska logikostnaden på en nya arbetsorten eller med en schablonavdrag på 105 kr per natt du vistas på den nya arbetsorten.

  Arbetet anses tillfälligt om det redan från början står klart att tidsprioden är begränsat till högst två år.

  Om arbetet inte ska anses tillfälligt har du rätt till avdrag för ökade levnadskostnade p.g.a. dubbel bosättning med schablonbeloppet 63 kr per hel dag du den första månaden vistas på den nya arbetsorten samt för faktisk logikostnad där. Den faktiska logikostnaden måste du på begäran kunna styrka med kvitton som visar att du har betalat logikostnad. Du får avdrag för dubbel bosättning under längst två år.

  Du har rätt till avdrag för kostnaden för en hemresa från den nya arbetsorten per vecka med kostnaden för billigaste färdsätt. Om du av någon orsak måste göra fler resor bör du få avdrag även för dessa resor om du kan motivera avdraget.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  annam1002
  jun 18, 2010

  Tack Ove för svaret!

  En annan fundering: På vilken ort ska jag vara skriven?  Det kanske inte har någon betydelse?

  Hälsn Anna

 1. anon
  Ove Grip
  jun 20, 2010

  Hej igen Anna!

  På Skatteverkets hemsida står följande om folkbokföring vid dubbel bosättning.

  Om du bor på mer än ett ställe kan det innebära att du har s.k. dubbel bosättning. Dubbel bosättning innebär att du har flera bostäder och bor i var och en av dem minst en sjundedel av din tid, t.ex. en gång i veckan, två gånger varannan vecka, tre månader om året o.s.v. Du anses då i första hand bosatt där du bor tillsammans med din familj och ska folkbokföras där. Med familj menas här make, maka, registrerad partner eller sambo och hemmavarande barn.

  Om du inte har familj bestäms din folkbokföring i första hand av var du har din arbetsplats eller huvudsakliga sysselsättning, t.ex. studier vid universitet. I andra hand får andra omständigheter avgöra folkbokföringen, t.ex. bostädernas yta och standard och hur lång tid du vistas i var en av dem.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB