En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
 27 mars 2014
 Finansdepartementet

Nya momsregler om omsättningsland för appar, spel och andra elektroniska tjänster

Elektroniska tjänster, telekomtjänster och radio- och tv-sändningar som säljs till privatpersoner ska beskattas i köparens land. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som överlämnats idag.

I dag gäller att tjänster som säljs av företag etablerade utanför EU till privatpersoner inom EU ska beskattas i köparnas länder medan tjänster som säljs av företag inom EU till privatpersoner i andra EU-länder ska beskattas i säljarens land.

Det nya förslaget innebär att ett svenskt företag som säljer appar, spel och andra elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder ska redovisa och betala moms i köparnas länder. På motsvarande vis ska ett företag i ett annat EU-land redovisa och betala svensk moms för försäljningar till svenska privatpersoner. Genom förslaget kommer svenska företag att konkurrera på lika villkor med företag etablerade i EU-länder som har lägre momssatser.

För att underlätta för svenska säljare som har köpare i flera olika EU-länder föreslås att redovisning och betalning av momsen ska få ske genom Skatteverket.

Förslagen är en följd av nya regler i mervärdesskattedirektivet. Förslagen påverkar inte företag som säljer elektroniska tjänster till andra företag.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Ann Linders, rättssakkunnig
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
08-405 29 44