En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Frågan om förhållandet mellan den interna skatterätten och våra skatteavtal är sedan en tid glödhet för att inte säga infekterad. Det har lett till att alla skatteupplägg där fåmansbolagsägare genom att flytta utomlands tidigare undgått beskattning vid avyttring av sina bolag har stoppats enligt förhandsbesked i Skatterättsnämnden.

Om Du klickar upp "Artiklar" på denna webbsite finner Du min senaste artikel i ämnet under den snofsiga rubriken "Normhierarki och regelkonkurrens mellan intern skatterätt och skatteavtal".
Artikeln är, i likhet med två tidigare artiklar jag skrivit i ämnet, refuserade av Svensk Skattetidnings och Skattenytts redaktörer Jan Bjuvberg resp. Mattias Dahlberg.(Även dessa artiklar ligger på den angivna webbsiten (www.skatter.se).

Ett avgörande i Regeringsrätten, eventuellt in pleno, väntas inom kort.

På Stockholms Universitet under vad som kallas Skattelagstiftningsprojektet.se anordnas nu på onsdag den 8 september ett seminarium om hela problemkomplexet. Anmälningarna till seminariet har blivit så talrika att man måst flytta det till en större hörsal än ursprungligen planerat!

peter@sundgren.net

1 Kommentarer
  1. anon
    sara1234
    nov 09, 2010

    När kommer avgörandet i Regeringsrätten?