En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Det är ju som bekant inte helt lätt att få en överblick av ekonomin i en enskild firma. Under en rad år har vinst skattats fram, men inga större egna uttag har skett. Firman består bara av bankmedel, periodiseringsfonder och expansionsmedel.

Är då inte räntefördelningsunderlaget ett mått på hur mycket som man kan ta ut (dvs skattat och klart)?

 

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  okt 02, 2010

  I enskild näringsverksamhet och HB är det vinsten som beskattas och inte de egna uttagen.

  Tyvärr ger underlaget för räntefördelningen (ungefär det egna kapitalet) ingen fingervisning om hur mycket som finns direkt tillgängligt för eget uttag utan någon skattekonsekvens.

  Expansionsmedlen och periodiseringsfonderna samt det sparade ackumulerade räntefördelningsbeloppet ingår som delposter vid beräkningen av årets räntefördelning.

  Om man exempelvis minskar bankmedlen genom egna uttag kan det leda till att också en del av expansionsmedlen måste återföras och därmed beskattas etc

  Enklast är nog att göra olika simuleringar med olika stora stora egna uttag för att få fram skattekonsekvenserna i ditt specifika fall.