En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Efter en längre period av arbetlöshet, har jag fått en praktikplats i Stockholm. Jag ska börja redan i mars. Jag och min sambo bor i Malmö. Hon jobbar här.

Jag undrar om vilka skattavdrag kan jag få nytta av. Eftersom jag måste hyra en lägenhet där i Stockholm och köpa möbler till den, vill jag veta om jag kan få avdrag på möblerna också. Jag planerar att ta flygget till och tillbaka från Stockholm. Ska flyggbussbilljetter ingår i hemresor?

Kan du tala om vilka skattavdrag kan jag få nytta av? 

 

Tack så mycket.

 

Hälsningar,

 

Pontus

 

4 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  feb 14, 2011

  Hej Pontus!

  Du har fått anställning (jag förutsätter att du får lön för ditt praktikarbete) i Stockholm, dvs. på annan ort än hemorten och ska flytta till den nya orten medan din sambo bor kvar i er gamla bostad i Malmö.

  Du har då rätt till avdrag för kostnader för dubbel bosättning. Du får göra avdrag för måltider och småutgifter under den första månaden med 63 kr per hel dag du vistas i Stockholm.

  Du har rätt till avdrag för den fáktiska bostadsutgiften i Stockholm. Du måste kunna visa hur stor den utgiften är. Du får göra detta avdrag under längst två år eller under längst fem år om den dubbla bosaättningen föranleds av din sambos förvärvsverksamhet.

  Du får inte göra något avdrag för inköp av möbler.

  Du får göra avdrag för högst en hemresa per vecka. Normalt får du avdrag för billigaste färdsätt men du kan få avdrag för kostnaden för flygresor om utgiften för sådana resor inte är oskälig. Du måste i så fall kunna motivera ett sådant avdrag med t.ex. betydligt längre vistelsetid på hemorten.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  pontus9
  feb 14, 2011

  Hej Ove,

   

  Tack så mycket för svaret!  Jag får lön från Försäkringkassan. Jag har inte förstått den här meningen:-

  "Du får göra detta avdrag under längst två år eller under längst fem år om den dubbla bosättningen föranleds av din sambos förvärvsverksamhet

  Kan du förklara lite om vilka villkor för att få upp till fem år hemresor avdrag?

   

  Hälsningar,

   

   

   

 1. anon
  Ove Grip
  feb 15, 2011

  Hej igen pontus9!

  Normalt bor makar och sambor på samma ort. Men i vissa fall kan dubbel bosättning krävas p.g.a. arbetsförhållanden. Eftersom dubbel bosättning inte är något normalfall utan det är tänkt att den ska upphöra har man rätt att under en övergångstid få skatteavdrag.

  Man får vid dubbel bosättning normalt avdrag för logikostnaden under längst två år, men beror den dubbla bosättningen på sambons förvärvsverksamhet, som i ditt fall  din sambos förvärvsverksamhet på hemorten, kan avdrag medges under längst fem år.

  Rätten till avdrag för hemresor är inte tidsbegränsad. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  pontus9
  feb 15, 2011

  Hej Ove,

   

  Nu förstår jag! Tack så mycket för förklaringen!

   

  Hälsningar,