En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har en enskild firma och har i år sålt min bostadsrätt.
Jag deklarerar givetvis den nästa år men kommer skattebeslutet för bostadsrätten tidigare än de övriga besluten?
Ang uppskov:
Jag vill ha maximalt uppskov men ämnar av olika skäl köpa ny bostad först i juni 2013
Har dock funderinga på att köpa en tomt under 2012 och bebygga den under 2013 efter 2 maj är det möjligt att dra ut på uppskovet fram till dess.
Genom att tex begära omprövning av fstighetsdeklarationen under 2013?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  apr 14, 2011

  Hej!

  Din försäljning av bostadsrätten ska du deklarera vid 2012 års taxering, d.v.s. i början av maj nästa år.

  Vilka regler som gäller ifråga om uppskov etc. framgår av nedanstående info som är hämtad hos Skatteverket.

  Förutsättningar för att få uppskov under 2011

  Följande förutsättningar krävs för att du ska kunna få uppskov:

  • Uppskovsbeloppet är minst 50 000 kronor.
  • Bostaden du säljer är en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt.
  • Bostaden du säljer är en permanentbostad.
  • Du måste ha köpt en ny bostad och bosatt dig i din nya bostad inom en viss tid.
  • Den gamla och/eller den nya bostaden ska vara belägen i Sverige eller i ett EES-land.

  Uppskovsbeloppet är minst 50 000 kronor

  För att få uppskov måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Beloppet gäller för varje delägare för sig. Hur stort ditt uppskovsbelopp är beror bland annat på om den nya bostaden är dyrare eller billigare än den bostad du sålt.

  Är det fråga om en tvångsförsäljning, expropriation eller försäljning till staten på grund av flygbuller räcker det om uppskovsbeloppet är 10 000 kronor.

  Bostaden du säljer (ursprungsbostaden)

  Det ställs två krav på din gamla bostad: den ska vara en privatbostad och den ska uppfylla villkoren för att räknas som permanentbostad.

  Med permanentbostad menas att du ska ha bott i bostaden

  • antingen minst ett år omedelbart före försäljningen (köpekontraktsdatum)
  • eller minst tre av de senaste fem åren.

  Att en bostad ska vara permanentbostad innebär till exempel att du inte medges uppskov när du säljer en fritidsbostad.

  Har du köpt en ny bostad (ersättningsbostad) innan du säljer din ursprungsbostad kan du begära att bosättningstiden bedöms med utgångspunkt i vad som gällde när du köpte ersättningsbostaden. Det kan bli aktuellt om du har flyttat från ursprungsbostaden innan du säljer den.

  Exempel:
  Du äger en villa som du har bott i från december 2008 till mars 2011. Under mars månad flyttar du till en bostadsrätt som du köpte under januari 2011. Du säljer villan och skriver köpekontrakt i november 2011.

  Du bodde inte i villan när du sålde den (dvs. har inte bott där minst ett år närmast före kontraktsdatum) och har inte heller bott där under tre av de senaste fem åren. Däremot hade du bott i villan minst ett år när du förvärvade bostadsrätten. Du kan därför begära att den sålda villan ändå ska anses som din permanentbostad.

  Den nya bostaden (ersättningsbostaden)

  Följande krav ska vara uppfyllda angående den nya bostaden för att du ska få uppskov med vinsten:

  • Bostaden är ett småhus, ägarlägenhet, bostad i privatbostadsföretag eller tomt om det uppförs ett småhus eller en ägarlägenhet.
  • Bostaden ska ha förvärvats tidigast den 1 januari 2010 och senast den 31 december 2012.
  • Du ska ha bosatt dig i den nya bostaden senast den 2 maj 2013.

  Även om du köpt en fastighet (småhus eller tomtmark för småhus) före den 1 januari 2010 kan den räknas som ersättningsbostad om du utför ny-, till- eller ombyggnad (ej reparationer och underhåll) på fastigheten mellan den 1 januari 2010 och den 2 maj 2013. Denna situation uppstår exempelvis när du har köpt en obebyggd tomt. Observera att du som inköpspris enbart får räkna utgifter för ny-, till- eller ombyggnad som du har haft från den 1 januari 2010 till och med dagen för senaste bosättningsdag, det vill säga den 2 maj 2013. Fastigheten anses i detta fall vara köpt den 1 januari året före det år du sålde din ursprungsbostad, den 1 januari 2010.

  Även en nybyggd bostadsrättslägenhet i ett s.k. oäkta bostadsföretag kan vara ersättningsbostad.

  Flera ersättningsbostäder

  Om du sålt din permanentbostad och, inom ovanstående tidsramar, förvärvat flera bostäder, som var och en uppfyller kraven för att vara en ersättningsbostad, kan du fritt välja vilken som ska vara din ersättningsbostad när du ansöker om uppskov med vinsten.

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/