En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Fråga 1

Vi har ett aktiebolag där min man har bedrivit konsultverksamhet (intäkter ca 1 mkr/år) och våra döttrar har bedrivit stuguthyrning (intäkter ca 25 kkr/år). Jag har själv inte varit aktiv i bolaget. Jag är dock delägare i bolaget.

Jag var arbetsbefridad med full lön från min tidigare anställning under 2009. Den 1 november 2009 inköpte jag (äger den själv till 100 %) en hyresfastighet som skulle bedrivas som enskild näringsverksamhet. Min man trappade då ner konsultverksamheten och vi båda övergick till att renovera och hyra ut hyreshuslägenheter. Högt initialt renoveringsbehov medförde förlust för verksamheten under 2009. Vi båda yrkade allmänt avdrag för nystartad verksamhet.

Skattemyndigheten nekar oss dessa avdrag mot bakgrund av att vi äger ett bolag som har haft stuguthyrning. Denna uthyrning har omfattat två små möblerade stugor som våra döttrar har haft veckouthyrning i under de senaste 5 - 6 åren. De städar, tvättar lakan och tar emot gäster. Intäkter 25 - 30 kkr/år. Döttrarna har tagit ut lite lön från bolaget.

Kan verkligen denna stuguthyrning anses likna drift och förvaltning av ett hyreshus med 4 lägenheter. Inköpspris ca 6 mkr. Under 2010 köpte jag ytterligare ett hyreshus med 6 lägenheter. Inköspris ca 8,5 mkr. Min man och jag sköter underhåll och renoverar lägenheter, ombesörjer trappstädning, trädgårdsskötsel och allt annat som tillhör skötsel av hyresfastigheter.

Även inkomståret 2010 uppvisade underskott i näringsverksamheten, vilket medförde att vi även för detta år har yrkat allmänt avdrag för underskott i nystartad verksamhet.

Skatteverket har godtagit att det är en aktiv verksamhet.

För mig själv är hyreshusverksamheten en nystartad verksamhet. Jag har tidigare varit fastanställd ekonom inom ett antal olika företag under ca 35 år. Jag har dock under alla år varit delägare i aktiebolaget, vari stuguthyrningen har redovisats.

Tacksam för er syn på vad som är "liknande verksamhet" i detta fall.

 

Fråga 2

Min nystartade verksamhet avseende det första hyreshuset började 1 november 2009. Intäkterna från stuguthyrningen sommaren 2009 har redovisats i aktiebolaget. I min deklaration uppgav jag bl.a. att fastigheten, där stugorna finns, redovisar per bokslutsdagen, dvs. 2009-12-31, i inkomstslaget näringsverksamhet och att den fr.o.m. 1 januari 2009 bytt karaktär till näringsfastighet.

Familjen är delägare i fastigheten och har aldrig tagit ut någon hyra från bolaget. Skatteverket hävdar nu att uttagsbeskattning ska ske för 2009, varvid samma hyresintäkter, dvs. ca 26 kkr, exkl. moms, som redovisats i bolaget även ska redovisas i den enskilda näringsverksamheten. De säger dock ingentig om att bolaget då borde få redovisa denna hyra som en kostnad i bolaget. Man ska väl inte bli dubbelbeskattad för veckouthyrningen?

Under sommaren 2009 hade jag inte startat upp den enskilda näringsverksamheten. Är det inte då naturligt att intäkterna som vanligt bokförs i bolaget? Först nästkommande år, 2010, bokförs intäkterna i den enskilda näringsverksamheten.

Under 2010 ansökte jag om att bli momsregistrerad för stuguthyrningen i den enskilda näringsverksamheten och fick ansökan beviljad.

Tacksam för svar även på denna fråga.

Med vänliga hälsningar

Ann

 

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  maj 22, 2011

  Hej!

  Det var svåra problemstllningar att ta ställning till. Detta beror framför allt på att det är väsentligt att veta hur ni ursprunligen har gått till väga när ni registerart de olika verksamheterna. Spontant känner jag att SKV har fel när de jämställer stuguthyrningen i eget AB med din privata fastighetsförvaltning.

  För att lösa dina problem anser jag att du behöver amlita kvalificerad hjälp. Vi på Skattepunkten AB kan bistå om du så önskar. 

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/