En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

A ägde tillsammans med sina barn samtliga aktier i ett aktiebolag. Aktierna hade olika rösträtt. En A-aktie motsvarade en röst och en B-aktie en tiondels röst. Båda aktieslagen hade lika rätt i bolagets kapital. Omvandling av vissa A-aktier till B-aktier ansågs inte som en avyttring. Sparat utdelningsutrymme fick föras över.

En fråga differentierad utdelning på bolagets aktier ansågs inte tillräckligt preciserad och ansökan avvisades i den delen.

För fördjupning, länk