En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har några frågor angående etablering av bolag utomlands och då i länder med lägre skattesatser än Sverige, tex Cypern, Malta, Estland, Luxemburg, Polen.

Anta att jag har ett svenskt AB men nu vill starta ett moderbolag för detta AB. Moderbolaget skall inte bedriva någon verksamhet utan är endast ett holdingbolag för det svenska dotterbolaget.

1) Vilket land av de ovanstående är mest lämpligt för att etablera ett sådant holdingbolag i samband med en skatteplanering som naturligtvis håller sig inom lagens ramar? För närvarande är det många som talar om Cypern som ett lämpligt alternativ, men finns det något annat land, som ex Polen, Malta, Estland, Luxemburg?

2) Vad bör man tänka på i samband med en sådan etablering? Hur beskattas försäljningen av AB:s aktier till det utländska bolaget (låt oss anta ett cypriotiskt bolag. Vad gäller vid utdelning från det svenska AB till det utländska moderbolaget och senare utdelning från det cypriotiska bolaget tillbaka till de svenska aktieägarna? Kan man låna mellan AB och det utländska moderbolaget utan skattemässiga konsekvenser? Måste man momsregistrera sådana rena holdingbolag? Vad kan det tänkas kosta att driva ett, låt oss säga, cypriotiskt bolag?

Många frågor på en och samma gång, men vore väldigt tacksam för svar,

Mvh Malina

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jul 23, 2006

  Hej Malena!

  Vilket land som är bäst som holdingbolagsland beror först och främst på vad man vill åstadkomma med holdingbolaget. Det beror också på vad som är mest praktiskt och vilka kostnader det medför att hålla sig med ett bolag utomlands. Det kostar alltid en hel del att anlita utländska rådgivare av olika slag, vilket man är tvungen att göra.

  Först vill jag hänvisa till min blog "Svårt att bilda bolag utomlands"

  När det gäller holdingbolagsländer känner jag bäst till Cypern och Malta. Cypern förfaller ha någorlunda stabila skattelagar medan Malta pga. EU kommissionens påpekanden tycks vara på väg att förändra sina. Båda dessa länder är f.d. brittiska kolonier. Därmed är språket inget problem för de flesta svenskar. Även rättssystemen förefaller någorlunda väl utvecklade. Jag hyser en viss, kanske obefogad, misstro mot de f.d. kommuniststyrda staterna.

  Enligt svensk intern rätt skall en underprisöverlåtelse från en fysisk person till ett utländsk av honom själv ägt bolag beskattas som om överlåtelsen skett till marknadspris. Det finns dock en EG dom som går emot den svenska interna rätten. Det gör att en underprisöverlåtelse till ett bolag i ett annat EU land normalt sett bör gå lika bra som en motsvarande underprisöverlåtelse till ett svenskt bolag.

  Utdelning från svenskt AB till annat bolag inom den Europeiska unionen bör normalt kunna ske utan svensk kupongskatt. Ett cypriotiskt bolag bör normalt kunna ta emot utdelningen utan cypriotisk skatt. Utdelning till de svenska ägarna blir normalt beskattad lika hårt som om utdelningen kommit från ett svenskt bolag. Det är därför bara i vissa situationer som det är fördelaktigt med utländska holdingbolag. Till exempel kan det vara en fördel att dela ut pengar till ett holdingbolag i annat EU land för att sedan låta holdingbolaget arbeta med pengarna och skapa lågbeskattad avkastning. Det finns dock en hel del fallgropar. Sök hjälp av en skattekonsult om Du funderar på att verkligen bilda bolag utomlands.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB