En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 14 maj 2021

Regeringens förslag om en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier har skickats till Lagrådet för granskning. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och aviserades i budgetpropositionen för 2021.

Eftersom den ekonomiska osäkerheten under pandemin har lett till att många företag har pausat eller skjutit upp investeringar i sina verksamheter, konstaterade regeringen att det riskerar att påverka den ekonomiska återhämtningen i landet negativt. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen därför en skattereduktion för företag som anskaffar inventarier under 2021.

Syftet är att stimulera företag att öka och tidigarelägga investeringar och därmed stärka den ekonomiska återhämtningen, den gröna omställningen av ekonomin och digitaliseringen. Skattereduktionen ska exempelvis kunna användas av en matbutik som köper in nya energisnåla kylar och frysar eller ett åkeri som investerar i en ny lastbil med mindre utsläpp.

Förslaget har lämnats till Lagrådet och följer det förslag som Finansdepartementet remitterade i december förra året.

Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde och räknas av mot företagets beräknade skatt.
Endast inventarier där utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag omfattas av reglerna.
Företag som har kalenderår som beskattningsår kommer kunna ta del av skattereduktionen i deklarationen för beskattningsåret 2022.
Skattereduktionen kan användas av både juridiska och fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet samt delägare i handelsbolag.
För att motverka missbruk av reglerna införs krav på att företaget måste inneha inventarierna en viss tid för att de ska omfattas av skattereduktionen.

Den offentligfinansiella kostnaden för förslaget uppgår till 5,5 miljarder kronor 2021, 1,4 miljarder kronor 2022 och 0,1 miljarder kronor 2023. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

 

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström