En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 
Bakgrund. I budgetpropositionen för 2012 står:
"En person som äger aktier i flera fåmansföretag får beräkna årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för aktierna i endast ett av företagen."
 
Fråga: Kan man då bygga upp utdelningsutrymme enligt förenklingsregeln i ett företag och enligt huvudregeln i ett annat? För att på så vis maximera utdelning som beskattas med 20%
 
Är följande ett tänkbart upplägg för ett hyfsat lönsamt konsultbolag?
 
Svalan AB - Aktieägare Bosse 100%
  • Fakturerar kunder varje månad, står som motpart på alla avtal
  • Företaget går med vinst efter att ha betalt sin underkonsult, Näktergalen AB.
  • Ur detta företag tar Bosse ut utdelning varje år enligt schablonregeln
Näktergalen AB - Aktieägare Bosse 100%
  • Underkonsultar till Svalan AB.
  • Fakturerar Svalan AB varje månad så att det precis täcker löner och sociala avgifter för Bosse
  • Bosse tar sin ut lön från detta företag
  • Företaget gör ett noll-resultat i princip, alternativt positivt resultat om det finns kapital över i Svalan AB efter att ha tagit ut schablonbaserad utdelning därifrån.
  • I Näktergalen AB bygger man upp utdelningsutrymme enligt huvudregeln. Detta utrymme kan sedan utnyttjas om och när kapital finns i Svalan AB genom att Näktergalen AB tar mer betalt för sina underkonsulttjänster.