En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Hej, 

Jag är nyfiken på bestämmelserna kring näringsfastigheter som avyttras av en fysisk person. Om jag förstått rätt beskattas avyttringen i inkomstslaget kapital. Vad jag dock inte förstår är varför det är på detta vis? Vad är alltså syftet med att beskatta avyttringen av näringsfastigheter i kapital (om det nu stämmer)? 

Vad jag förstått efter att ha letat runt på nätet, så är förklaringen bland annat att återföra värdeminskningsavdrag (avskrivningar) för att skatteplanering inte ska kunna förekomma. Tas dessa värdeminskningar alltså upp i inkomstslaget kapital (exempelvis +500 000), eller i inkomstslaget näringsverksamhet? Gällande förbättrande reparationer är jag dock helt osäker på vart det hamnar och varför. Jag hoppas att min fråga inte är otydlig. Skulle den vara det kan jag gärna försöka förklara det bättre. 

Vänliga hälsningar, 
Per 

2 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  dec 16, 2018

  Hej Per!

  När en du säljer en näringsfastighet som en fysisk person beskattas kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Värdeminskningsavdragen och reparationer som dragits av i kapitalvinstberäkningen ska återföras i inkomstslaget näringsverksamheten. Orsaken till att man återför värdeminskningsavdragen mm är att de inte är verkliga kostnader i näringsverksamheten, fastigheten har inte sjunkit i värde. Att man beskattas vinsten i kapital är för att fysiker alltid skattar försäljing av fastigheter i kapital.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  pdida
  dec 17, 2018

  Hej Daniel, 

  Tack för din förklaring. Nu förstår jag tanken bakom det hela mycket bättre! 

  Vänliga hälsningar, 
  Per