En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Normalt läster jag på innan, men nu läste jag på lite dåligt om ur uppskovsränta / belopp funkar, och sitter därför "i skiten" så att säga. Beloppen nedan är kraftigt avrundade

Kort sammanfattning;
Jag och min sambo köpte 2005 ett hus, hon kunde inte få lån så jag tog allt, och huset skrevs till 100% på mig. Pris 1 000 000. (gifte oss 2009, om det spelar roll)

2011 Maj : såldes huset med en vinst på säg 500 000kr

2011 Juni : köpes ett nytt hus för 2 000 000kr. Vi delade köpet 50/50.

Nutid.... Inser att "jag" bara har köpt ett hus för 50% * 2 000 000 = 1 000 000kr.
Då detta är lägre än försäljningspriset (1 500 000) för det gamla kommer enl. skatteverket ej uppskov beviljas. Den lilla detaljen missade jag när jag skummade igenom reglerna förra året.

Man kan väl kort säga att jag inte riktigt hade räknat med en skatteutgift på runt 100 000kr i maj.....

Nu är frågan hur man kan göra för att lösa problemet? Ändra ägarförhållande på gamla huset är väl kört, men då kravet för "ny" bostad är att man ska flytta in under 2012 är min tanke om det går att göra en bodelning inom äktenskapet till säg 20/80, då kommer "min" del upp över försäljningspris på det gamla.

Vad tror ni? Är det en möjlighet att ändra ägarförhållandet i efterskott, eller är det kört?
Finns det någon annan metod att lösa problemet?

Skatteverkat har stängt nu under helgen så det går inte att ringa och fråga heller.... Vill vet om jag ska till Lidel eller Ica och handla kvällsmat :-).

Hälsningar / OpZ

7 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jan 23, 2012

  Hej OpZ!

  Dessvärre tycks du inte kunna få något uppskov. Åven om du genom en bodelning förvärvar en del av din sambos andel av bostaden så har du ju ändå bara betalat 1 000 000 kr för den nya bostaden. Skulle du "betala" din sambo för det du får genom bodelning så räknas detta inte som ett köp i skattehänseende. Förvärv genom bodelning är skattefria och sådana förvärvs beaktas inte alls skattemässigt.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  opz
  jan 23, 2012

  Hej

  Tack för svaret, men jag är lite konfunderad...

  Jag ringde skatteverket idag (2ggr), och där fick jag beskedet att;

  1. Inga problem, gör bara bodelning inom äktenskapet  och anmäl till lantmäteriet så jag äger typ 90% av huset.

  2. Inga problem, gör bara bodelning inom äktenskapet och anmäl till lantmäteriet så jag äger typ 90% av huset. men skriv skuldsedel så gåvan har motprestation. Lyckades inte riktigt få fram varför... Ska ringa en 3e gång (alltid bra att prata med olika handläggare)

   

  Så jag får lite mixade signaler... och det känns inte helt bra i sammanhanget. Och om jag skulle formellt köpa hela hennes det så blir ju 100% av huset mitt i alla avseenden (åker dock på stämpelskatt då...). Sen har jag också förstått att det inom äktenskap är skattefritt, men det är väl inte samma skatt vi pratar om.

  ---------------

  Har läst att om jag hade haft 100% av ett hus, och skänkt 50% till min fru så måste 50% av ett uppskov återföras till beskattning. Då borde väl rimligen det motsatta gälla i mitt fall...

  -----

   

  Men jag ska ringa till skatteverket en gång till, jag får återkomma om dom då håller med dig :-)

   

  Hälsningar / OpZ

   

   

 1. anon
  opz
  jan 23, 2012

  Kom att tänka på en sak om det inte går enl. ditt resonemang, betänk följande situation;

  1. Huset delas 50/50

  2. Min fru har sedan tidigare ett uppskov som kan (och kommer) belasta det nya huset. jag har inget. Allt väl :-)

  3. Nu gör vi bodelning, jag övertar hela huset. Vad händer då med hennes uppskov :-) ? Övertar jag det uppskovet, eller ska hon återföra det till beskattning... ? Vad jag har förstått måste hon återföra det till beskattning, för vid bodelning inom äktenskap ska uppskov återföras. Men enligt ditt resonemang ovan borde det inte göra det..

  Men jag kan ha fel (har hänt tidigare), men jag får inte ihop logiken annars..

 1. anon
  Ove Grip
  jan 27, 2012

  Hej igen opz!

  Om ni gör en bodelning så ändras ägarförhållandet, men den påvekar inte möjligheten till uppskov.

  Det är riktig att  bodelning ska likställas med avyttring och medföra att uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning. Jag kan inte se att mitt resonemang innebar att jag hävdade att så inte skulle ske.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  opz
  jan 27, 2012

  Hej

   

  Tack för svaret. Jag har dock ringt skatteverket 4st ggr (olika handläggare), och alla ger sammma besked. Samtliga handläggare säger att en bodelnng där vi ändrar ägarförhållandet i fastighetsregistret medför att jag har rätt att ha uppskov på den i fastighetsregistret upgivna andelen, att det är en ändring i efterhand spelar ingen roll. Detta måste dock ske senast 31/12 2013 för att det ska gälla, då man kan köpa flera fastigheter inom perioden och fritt välja vilket som ska belastas med uppskov.

   

  Ursäkta om jag låter dryg, men säger du inte emot dig själv med;

  "

  Om ni gör en bodelning så ändras ägarförhållandet, men den påvekar inte möjligheten till uppskov.

  Det är riktig att  bodelning ska likställas med avyttring och medföra att uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning.

  "

  men jag tackar för svaren, men kommer nog att göra som skatteverkets handläggare säger.

   

  Hälsningar / OpZ

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 27, 2012

  Undantaget för bodelning pga. äktenskapsskillnad står i IL 43 kap 11 §

  11 § Vid avyttring av ersättningsbostaden ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning.
     
  Vid avyttring av en del av ersättningsbostaden, ska den del av uppskovsbeloppet som belöper sig på den avyttrade delen återföras till beskattning. Det återförda beloppet ska motsvara den del av uppskovsbeloppet som ersättningen för den avyttrade delen utgör av marknadsvärdet på hela tillgången. Återföringen ska alltså beräknas enligt följande formel:

  uppskovsbeloppet x   ersättningen för den avyttrade delen
  marknadsvärdet på hela tillgången
  
  

     Med avyttring likställs vid tillämpningen av denna paragraf när bostaden övergår till någon annan genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Avyttring anses dock inte ha skett vid övergång genom arv eller testamente till en make eller en sambo eller ett hemmavarande barn under 18 år. Avyttring anses inte heller ha skett vid övergång genom bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makens eller sambons död. När avyttring anses ha skett enligt detta stycke av en del av bostaden, ska i stället för vad som sägs i andra stycket den återförda delen av uppskovsbeloppet motsvara den del av uppskovsbeloppet som marknadsvärdet på den avyttrade delen utgör av marknadsvärdet på hela tillgången. Återföringen ska alltså i sådant fall beräknas enligt följande formel:

  uppskovsbeloppet x   marknadsvärdet på den avyttrade delen
  marknadsvärdet på hela tillgången
  Lag (2007:1419).

 1. anon
  opz
  feb 03, 2012

  Hej

  Stämmer  med min tolkning med. Men nu gär vi en bodelning inom äktenskapet, så jag kan dessvärre inte riktigt se vad ovanstånde har  med mitt fall att göra, men du får gärna förtydliga.

   

  Hälsningar / OpZ