En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 26 april 2022

Regeringen har i dag remitterat en promemoria som bland annat innehåller förslag om att svenska plattformsoperatörer ska lämna uppgifter om inkomster för de personer som använder plattformarna för att sälja varor eller tjänster. Syftet med förslaget är bland annat att genomföra ett EU-direktiv för att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt.

Uppgifterna som ska rapporteras om säljarna på plattformarna ska lämnas till skattemyndigheten i det land där plattformsoperatören har sin hemvist. Om en operatör i ett land utanför EU bedriver verksamhet med viss anknytning till EU måste den registrera sig i en medlemsstat inom EU och lämna uppgifter i det landet. Uppgifterna som rapporteras ska utbytas automatiskt mellan medlemsstaterna.

En plattformsoperatör är ett företag som tillhandahåller en digital plattform för förmedling av varor eller vissa tjänster mellan fristående säljare och köpare.

Förslaget föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio