En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har för taxeringsåret 2005 ansökt om uppskov med reavinstskatt på bostad. Gamla bostaden såldes i augusti 2005, och ersättningsbostad köptes i december 2005. Eftersom ersättningsbostaden var belägen i annat EU-land (på Cypern) och ej i Sverige, så fick vi som väntat avslag på ansökan.

Vid kontakat med skattemyndigheten fick vi rådet att begära omprövning och skicka in en ny ansökan avseende preliminärt uppskov (eftersom vi enligt nu gällande svensk skattelagstiftning ännu inte skaffat någon ersättningsbostad (i Sverige)). Därefter skulle vi nästa år återkomma med ny ansökan om definitivt uppskov, då förhoppningsvis den nya uppskovslagen som ska omfatta hela EU har trätt i kraft.

Är detta råd från skattehandläggaren bra, eller är det bättre att överklaga nu erhållet beslut, med hänvisning till EU-lagen om kapitalets fria rörlighet, och samtidigt begära anstånd med inbetalning av reavinstskatten?

Till saken hör också att jag beskattas enligt SINK från och med 2006. Har det någon betydelse för hur jag skall förfara?

15 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 09, 2006

  Hej Tommy!

  Finansdepartementet har utarbetat en promemoria med förslag till ändrad lagstiftning beträffande uppskov med beskattningen vid flyttning till annat EU-land. Enligt förslaget skall de nya reglerna tillämpas fr.o.m. 1 januari 2006. I promemorian förutskickas dock att många som tidigare flyttat till annat EU-land kommer att överklaga och att de kan förväntas att få rätt i domstol (sidan 34 i promemorian). Jag har i veckan som gått överklagat för klients räkning med hänvisning till EU-rätten. Han flyttade redan 2001. Jag tycker Ni skall begära uppskov och sedan överklaga Skatteverkets beslut till Länsrätten. Samtidigt begär Ni anstånd med inbetalning av skatten. Jag menar att det är enklare än att följa handläggarens råd.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Hasse
  okt 12, 2006

  Inköpt bostadsrättslägenhet 1995 för 895kkr och flyttade till Finland 200403. Lägenheten har varit uthyrd sedan 200409 och är det året(2006) ut.

  Beräknar att försäljningen ger en 2,4Mkr. Efter återbetalning av lån och mäklararvode så borde vinsten bli ung. 1,8Mkr.

  Jag planerar att köpa en dyrare lägenhet (3,2-3,5Mkr)här i Finland i år eller nästa år. Hur borde jag gå till väga nu av skattetekniska skäl?

  a. köpa i år eller vänta till nästa år? orsak?

  b.omgående/ eller vänta med att begära preliminärt uppskov med reavinst?

  c. omgående/ eller vänta med att  begära preliminärt uppskov med reavinst?

  d. går det att spekulera när ovanstående lagändring kan var i kraft? Det lät mer som om det var en tidfråga innan det sker... eller?

  e. Har det någon inverkan på  ev. reavinst då lägenheten har varit uthyrd de senaste åren och jag är skriven i Finland sedan 2004? 

  f Kan du rekommendera någon i Finland som är duktig på skattefrågor/boföringsbyrå?

   

  Tack på förhand!

   

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 12, 2006

  Hej Hasse!

  Till att börja med måste Du uppfylla reglerna i inkomstskattelagen. Jag tycker det verkar som om Du är väl sent ute. Bland annat måste lägenheten Du skall sälja (ursprungsbostaden) uppfylla följande krav (inkomstskattelagen 47 kap. 3 § 1-2 styckena):

  "Med  ursprungsbostad avses en sådan privatbostad i Sverige som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad.
  Med  permanentbostad avses en bostad där den skattskyldige varit bosatt
  1. under minst ett år närmast före avyttringen, eller
  2. under minst tre av de senaste fem åren.
  Om den skattskyldige förvärvar en ny bostad innan han avyttrar den tidigare bostaden, skall frågan om den tidigare bostaden är hans permanentbostad avgöras med utgångspunkt i förhållandena när den nya bostaden förvärvas, om han begär detta."

  Har Du varit bosatt på den svenska bostaden minst tre av de senaste fem åren?

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Hasse
  okt 13, 2006

  Om jag väljer att flytta tillbaka under ett minst ett år, räcker det då med att vara skriven i på adressen eller måste jag kunna bevisa att jag varit "på plats" merparten av året?
  Jag driver enskild firma i Finland sedan ett par år och är redan delvis uppbokad med jobb under 2007.

   tack på förhand!

  /

  hasse 

   

 1. anon
  Hasse
  okt 13, 2006

   .. man kanske kunde starta enskild firma i Sverige  och driva den och den finska friman parallellt (internet gört det ju möjligt att jobba från vilken ort som helst), jag har hela tiden ändå funderat på att expandera till Sverige...

  Eller har ni något bättre förslag hur detta skulle lösas? Reavinsten i mitt fall är så pass stor i detta fall att jag vill undersöka alla möjligheter att spara dessa pengar. 

   

   /

  Hasse 

 1. anon
  kawasaki
  okt 14, 2006

  Jag vill gärna inflika i det här med att myndigheter säger att vissa regler ska vara giltiga från då och då när de skapats pga att EG-domstolen ansett att de strider mot Romfördraget.

  Så här anser jag: ni som har blivit diskriminerade pga EG-lagstiftningen kan gå tillbaka så långt som till EU-inträdet om ni vill han något ändrat! När det gäller skatt är det dock så att taxeringslagen sätter stopp för omprövningar av gamla beslut som går tillbaka mer än fem år bakåt i tiden. Jag tror inte det finns någon ventil för det i dessa specifika fall.

  Men när det gäller uppskoven: det ska inte alls vara möjligt att få uppskov enbart från 1 jan 2006 utan man ska kunna riva upp gamla beslut fem år bakåt i tiden.

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 23, 2006

  Hej Hasse!

  Du ställer en svår fråga. Jag rekommenderar dock alltid att man skall följa lagen till punkt och pricka. Helst bör man också se till att kunna bevisa det om man befarar frågor från Skatteverket.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 23, 2006

  Skatteverket har äntligen gjort det enda förnuftiga och ändrat inställning. Numera godtar Skatteverket uppskov med reavinsten vid flyttning inom EU. Se följande länk (den är så lång att jag måste dela den. V.g.kopiera och klistra in den) 

  http://skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden

  /06/error.4.7459477810df5bccdd480004049.html#

  31.7459477810df5bccdd480004188

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 23, 2006

  Du har helt rätt, Kawasaki! Bra inlägg! Skatteverket har för övrigt kommit med ett nytt ställningstagande som bekräftar. Se min kommentar ovan!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Thomas T
  nov 21, 2006

  En varning utfärdas härmed för den som tänkt sig att köpa lägenhet inom EU och räknar med att få uppskov med sin svenska reavinst: enligt uppgift godtages inte lägenheter med lagfart som är den vanliga ägarformen på kontinenten utan lägenheten skall ägas som bostadsrätt enligt svensk modell, något som bara finns i de nordiska länderna och Spanien.

  Mvh / Thomas

 1. anon
  kawasaki
  nov 24, 2006

  Claes! Alltid 3vligt att hjälpa till!

 1. anon
  TommyW
  mar 03, 2007

  Som tidigare påpekats, så vägrar skattemyndigheten att godkänna ägarlägenhet som ersättningsbostad. Vi har fått avslag hos skattemyndigheten, överklagagat till länsrätten och fått avslag även där. Har också skickat klagomål till EU-kommissionen, och är övertygade om att Sverige så småningom tvingas backa och ändra lagen i enlighet med vad lagrådet redan i höstas påpekade.

  Läser man den fullständiga texten i EU-domstolens (åttonde avdelningen) dom den 18 januari 2007, så framgår det helt klart att det man vill uppnå är fri rörlighet avseende bosättning inom hela EU. Dvs inte några spetsfundiga lagändringar som har liten eller ingen inverkan på just rörligheten, utan att det ska vara lika lätt att flytta inom hela EU som inom Sverige.
  Men detta vill man inte kännas vid på finansdepartementet, utan man tycker att Sverige gjort allt som krävas kan.

  Just nu känns det ganska jobbigt. Vi är som sagt övertygade om att vi så småningom kommer att få rätt, men samtidigt vill skattemyndigheten ha in skatten senast 12/3, och vägrar hårdnackat att bevilja anstånd med inbetalning. Vi har försökt få anstånd till dess EU-kommissionen granskat Sveriges lagändring och yttrat sig över den - men nej! Man anser att tvisten med EU-kommissionen är löst, Sverige har gjort en strålande insats med sin lagändring, och skatteverket "finner det inte heller inte tveksamt huruvida vi blir skyldiga att betala skatten".

  Har någon mer haft samma problem? Vi är inte direkt oroade över uppskovsärendet i sig - där är vi övertygade om att Sverige måste backa till slut. Men däremot är vi mycket bekymrade över att vi inte kan få anstånd, utan ska behöva skaka fram pengar för att betala in en skatt som vi är säkra på att skatteverket ändå så småningom måste betala tillbaka.
  Hur gör man i ett sådant läge? Ska vi bara strunta i att betala in något, och avvakta EU-kommissionens agerande? Eller skaffa fram kapitalet, betala in, och sedan begära att beslutet rivs upp när förutsättningarna ändrats? Eller finns det trots allt någon möjlighet att få anstånd?

  Och hur går vi vidare? Ska vi överklaga länsrättens dom till kammarrätten, eller innebär det att vi måste vänta på kammarrättens utslag även om Sverige ändrar lagen eller dess tillämpning? Om lagen ändras, kan vi få skattemyndighetens tidigare beslut upprivet på "skattemyndighetsnivå", eller måste saken på nytt prövas i domstol? Många frågor från en som aldrig behövt tampas med skatterätt förut....

   

 1. anon
  Clas Ramert
  mar 06, 2007

  Hej Tommy!

  Ja, jag har tidigare hört talas om att Skatteverket vägrar godta ägarlägenheter i andra länder med motiveringen att de inte motsvarar svenska bostadrätter. Jag gissar liksom Du att Skatteverket så småningom måste ge med sig på den här punkten. Det vore orimligt annars.

  Skatteverket har vägrat anstånd. Det anståndsbeslutet kan Du överklaga till länsrätten. Gör gärna det men om länsrättens dom dröjer kan Du ändå hamna i Kronofogdemyndighetens register, om Du inte betalar. Det är en svår situation. Begär därför att Ditt ärende handläggs snabbt hos länsrätten. Om länsrätten ändå dröjer så att Du riskerar att hamna i kronofogdemyndighetens register, försök om möjligt få fram pengarna och betala! En prick hos kronofogden måste man alltid försöka undvika.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  TommyW
  apr 19, 2008

  Hej Clas!

  Jag betalade in reavinstskatten, och tur var väl det. Ärendet med ägarlägenheter har ju drivits med framgång i EU-kommissionen, och i november 2007 gav som bekant skatteverket med sig, och godkänner numera ägarlägenhet som ersättningsbostad (jämställs med villa).

  För oss var det dock en ringa tröst. Vi hade överklagat till Kammarrätten, fått avslag även där och just överklagat till Regeringsrätten, när skatteverkets omsvängning kom. Efter att ha väntat ett halvår har vi just nu fått Regeringsrättens meddelande: "Prövningstillstånd beviljas ej, Kammarrättens avgörande står fast."

  Vad gör man? När äntligen skatteverket gett oss rätt, så stoppas vi av ett motsatt beslut av kammarrätten. Ett beslut som regeringsrätten säger är slutgiltigt! Vad ska vi ta oss till? Ge upp och inse att det svenska systemet är ruttet eller vad? Antar att det finns möjlighet att begära resning (hur det nu går till), men en ny process tar väl en evighet. Och under tiden hittar dom säkert på något nytt sätt att ställa till elände.

  Ursökta min klagan, men det känns som ett hån att just vi som jobbat med att driva detta ärende i både EU-kommissionen och svenska rättssystemet, är de som blir utan lön för mödan.

  Hälsningar, Tommy

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 03, 2008

  Hej Tommy!

  Det enda jag kan säga just nu är att Du bör överklaga och hålla målet levande. Det kan vara svårt att ta upp det på nytt om några år annars. Du får då begära "resning" och det vet man aldrig hur det går.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB