En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16000/a/188109

Pressmeddelande
9 mars 2012
Finansdepartementet

Förenklad beskattning vid försäljning av egen bostad

Regeringen lämnar i dag ett uppdrag till Skatteverket att se över reglerna för
beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust vid försäljning av
privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter.

Många upplever att reglerna som gäller för att beräkna vinst eller förlust vid
försäljning av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt är krångliga och
ett stort antal gör fel när försäljningen ska deklareras. Därför får Skatteverket nu
i uppdrag att se över och lämna förslag på förenklingar av regelverket.

I uppdraget ingår även att undersöka möjligheterna att ytterligare förbättra
Skatteverkets service till de skattskyldiga som ska redovisa försäljning av nämnda
privatbostäder.

Till kategorin privatbostadsfastigheter hör förutom villor, kedjehus, radhus och
fritidshus (småhus) även ägarlägenheter. De flesta bostadsrätter i Sverige är
privatbostadsrätter.

Skatteverket ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2012.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Erik Sjöstedt
Rättssakkunnig
08-405 38 82

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Uppdrag till Skatteverket angående förenklad beskattning och service vid avyttring
av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter
(http://www.regeringen.se/sb/d/15687/a/188107)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget