En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16250/a/194419

Pressmeddelande
4 juni 2012
Finansdepartementet

Regeringen föreslår förändringar av förfarandereglerna för punktskatter

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förändringar av vissa
förfaranderegler för punktskatter. Bl.a. föreslås Tullverket få större möjlighet att
kontrollera att privat införsel av alkohol- och tobaksvaror sker på ett korrekt
sätt. I dag får s.k. transportkontroll av punktskattepliktiga varor bara ske under
pågående vägtransport. Enligt förslaget ska Tullverket få möjlighet att göra
transportkontroll även när punktskattepliktiga varor förvaras i en lokal för på-,
av- eller omlastning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Sara Underskog, rättssakkunnig
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
070-293 40 39

Ann-Christine Johansson, kansliråd
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
070-220 27 86

------------------------
Läs mer
-------------------------
Prop. 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet
(http://www.regeringen.se/sb/d/15677/a/194417)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg