En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Har i juli i år startat ett AB (tekn konsultverks) som ser ut att få en vinst i år på ca 100-150 tkr. Anledningen till detta är bl a att jag inte behöver tar ut någon lön i år från det egna bolget eftersom jag under detta år får ut åtskilligt med extra månadslöner från min tidigare anställning. Nästa år däremot då jag börjar ta  lön så kommer det sannolikt inte bli någon vinst alls i mitt bolag. Jag behöver därför råd om hur jag kan gå till väga för att skjuta upp årets vinst genom ev avsättningar e.d så att överskottet i stället kan hjälpa till att täcka de kostnader som uppstår nästa år.

Vänliga hälsningar /Omara

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  sep 28, 2012

  Du bör försöka minska beskattningen så mycket som möjligt av vinsten för år 2012 då bolagsskatten 2013 sänks med 4,3 % om regeringens proposition antas.

  Exempel på möjliga avsättningar är till periodiseringsfond med 25 % av resultatet, avsättning för tantiem som kan utbetalas 2013, eventuellt tidigarelägga inköp av förbrukningsinventarier, pensionsavsättningar mm.

 1. anon
  thomas crown
  okt 30, 2012

  Hej,

   

  bedriver i ett AB konsultverksamhet och har 2 uppföljningsfrågor mot bakgrund av den förmodade sänkningen av bolagsskatten till nästa år från 26,3 till 22%:

  1. Vad gäller Tantiem förstår jag att om jag bokför tantiem i 2012 för utbetalning efter bolagsstämma 2013 så sänks resultatet i bolaget 2012. Är det avdragsgilla beloppet som sänker resultatet 2012 tantiem + sociala avgifter eller endast tantiemet? Eller belastar de sociala avgifterna resultatet 2013? Är tantiem helt att likställa med lön ur ett sjukförsäkringsperspektiv, (t.ex. sjukpenninggrundande inkomst, etc.)?

  Om ovan stämmer bör det vara attraktivt att ta ut den lön jag tänkt ta ut 2013 såsom tantiem 2012 för att sänka bolagsskatten. (Siktar på ca 10 prisbasbelopp). Jag har redan nu bra vetskap om intjäning i bolaget för 2013.

  2. Jag har nu brutet räkenskapsår maj-apr (förlängt första år). Är det värt att byta till kalenderår (förkortat första år) för att kunna dra nytta av den sänkta skatten jan-apr 2013? Finns det överhuvudtaget några fördelar med brutet räkenskapsår längre (fanns väl viss skattemässig likviditetsfördel förut?).

  Tacksam för svar!