En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag är delägare i ett svenskt aktiebolag där jag också är verksam. Vad är det för för- respektive nackdelar att lägga dessa aktier i ett eget bolag kontra att direktäga med tanke på en eventuell försäljning? Själv bor och arbetar jag utanför EU idag på ett av dotterbolagen i gruppen.

Kommentarer mottages gärna.

2 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  jan 28, 2013

  Hej,

  Fördelen med holdingbolag jämfört med direktägande av onoterade aktier är att utdelningar respektive kapitalvinst vid försäljning är skattefria i holdingbolaget. Holdingbolaget kan vara svenskt eller utländskt men observera att man kan inte sälja in aktier till underpris till utländskt bolag utanför EU/EES. Vinst i holdingbolaget beskattas eventuellt när den delas ut till dig eller när aktierna i holdingbolaget avyttras. Det beror på hur omständigheterna ser ut då.

 1. anon
  ajohan008
  feb 04, 2013

  Tack för svaret!