En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16878/a/207642

Pressmeddelande
22 januari 2013
Finansdepartementet

Initiativ för minskat svartarbete inom byggbranschen

Finansdepartementet tillsätter en utredning som ska ta fram förslag på kontrollsystem inom skatteförfarandet för byggbranschen. Syftet är att minska förekomsten av svartarbete och skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen.

- Att motverka skattefusk och svartjobb är en prioriterad fråga för regeringen och det är angeläget att hitta fler vägar för att motverka detta också inom byggbranschen, säger finansminister Anders Borg.

Utredaren ska bland annat titta närmare på hur Skatteverket ska kunna göra oannonserade kontrollbesök och hur ett sådant system kan utformas med beaktande av de skiftande förhållandena i byggbranschen. Frågan om vem som ska vara ansvarig att fullgöra skyldigheter enligt kontrollsystemet ska också övervägas. Utredaren ska också överväga vilka avgränsningar som behöver göras för att regleringen ska kunna vara rättssäker och genomförbar i praktiken, samtidigt som den önskade effekten av kontrollsystemet inte förminskas.

Christer Sjödin utses till särskild utredare, han är f.d. lagman i Kammarrätten i Sundsvall.

Utredaren ska under uppdragets gång samråda med byggbranschen och Skatteverket, uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2014.

Flera åtgärder mot odeklarerat arbete har redan genomförts genom skattelättnader för hushållstjänster och skattereduktion för ROT-arbete. Andra genomförda åtgärder för att minska skattefusket är t.ex. krav på certifierade kassaregister i kontantbranscherna och personalliggare inom restaurang- och frisörbranscherna.

Kontakt:
Petter Larsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
072-231 52 50

Marika Janvid Küchler
Finansdepartementet
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
Tel. 08-405 16 76

-------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg