En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Har en fråga gällande försäljning av bostad i utlandet. Personen det gäller har dubbel medborgarskap. Bostaden ombildades från hyresrätt till bostadsrätt redan innan personen flyttat permanent till Sverige vilket var för drygt 20 år sedan. Bostaden har nyttjats av personens moder fram till hennes död. Personen som ägde bostaden har inte haft några vinster eller andra inkomster som var knutna till bostaden. Modern stod för kostnader knutna till boendet dvs. diverse räkningar och avgift för boende. Bostaden såldes ett halvt år efter moderns död, skatt på 19% är betald i det land bostaden finns. Personen som ägde bostaden har dock aldrig redovisat denna på skattedeklarationen pga att hon inte kände till reglerna. 

Min fråga är: 

-vilka regler gäller egentligen?

-måste man betala skatt även i Sverige även om skatt betalats i det land bostaden finns?

-Hur hög är skattesatsen i sådana fall?

-Hur ska man räkna ut inköpspriset? Lgh köptes för ett belopp, men det var under tiden då inflationen var enormt hög och denominering av pengar genomfördes i landet. I dagens pengavärde är det i princip 0. Vem bestämmer hur man ska räkna ut inköpspriset? 

-Vilka konsekvenser kan det bli pga att man inte skattedeklarerat bostaden?

-Kan man deklarera detta i efterhand? Hur gör man i så fall?

 

Tacksam om Ni vill besvara mina frågor inom kort.

Martin

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  jun 08, 2013

  Hej Martin,

  Om förutsättningarna är rätt uppfattade ska beskattning av vinsten ske i Sverige, vinsten beräknas enligt svenska regler, eftersom det verkar handla om en privatbostad är effektiv skatt i Sverige 22 % och om säljaren betalat skatt på vinsten i det andra landet får den utländska skatten avräknas i Sverige mot svensk skatt på vinsten vilket i så fall innebär 22 % total skatt. Man kan deklarera detta i efterhand genom att lämna in en K6-blankett och begära omprövning hos Skatteverket.

 1. anon
  Martin
  jun 16, 2013

  Hej Kaj!

  Tack för svaret, men jag undrar fortfarande hur ska man räkna ut inköpspriset för att sedan kunna räkna ut eventuell vinst för att kunna betala skatt?

  Det är väl inte rimligt att man betalar 22% skatt på hela försäljningspriset...

  Jag vet inte om Ni förstod mig rätt, men som jag skrev ovan så har lägenheten köpts in för många år sedan, under en tidsperiod med hög inflation då man bestämde sig för valuta denominering vilket innebar att man ändrat valörer på pengarna i proportion 10 000:1. Detta resulterar ju i problem när det kommer till att räkna ut vinsten i dagens pengavärde.

  Har Ni kanske några tips på hur man kan räkna ut inköpspriset i sådana fall? Vem kan annars bestämma vilket belopp ska vara gällande för uträkning av vinsten?

  Tacksam om Ni vill ta Er tid o besvara min fråga.

  Martin