En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Utdelning från en svensk investeringsfond till en mottagare med hemvist i ett annat land med vilket Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal ska – om skatteavtalet är utformat enligt OECD: s mall – endast beskattas i mottagarens hemviststat. Den andra avtalsslutande staten omfattas nämligen inte av utdelningsartikeln i skatteavtalet i sådana fall utan av artikeln för ”annan inkomst”.  

Beskattning enligt intern rätt förhindras av ett sådant skatteavtal. Det gäller både beskattning enligt kupongskattelagen för begränsat skattskyldig mottagare och beskattning enligt inkomstskattelagen för obegränsat skattskyldig mottagare förutsatt att skatteavtalet är utformat på det vanligaste sättet och att mottagaren anses ha hemvist i det andra landet. Detta framgår av ett nytt ställningstagande från Skatteverket.