En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Att bli bestraffad två gånger vid två olika förfaranden är som bekant numera förbjudet efter domar i Högsta domstolen och även i Högsta förvaltningsdomstolen.

Detta har föranlett en statlig utredning att sammanfattningsvis föreslå följande.

När en oriktig uppgift kan leda till både en administrativ och en straffrättslig sanktion, ska sanktionerna samordnas genom att åklagaren i allmän domstol, i samband med att åtal väcks för skattebrottet eller det tullrättsliga brottet, yrkar att skattetillägg eller tulltillägg tas ut.

Det är nämligen inte förbjudet att bestraffa dubbelt. Det är förbjudet att bestraffa i två olika förfaranden, dvs. förenklat uttryckt, vid två olika tillfällen.

För fördjupning se pressmeddelande!