En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Vi undrar om det finns några nackdelar med att genomföra överavskrivningar och varför en del företag inte använder sig av detta trots att de går bra? 

Med vänliga hälsningar Ekonomistudenter från Handelshögskolan i Göteborg

1 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  dec 15, 2013

  Hej

  Det finns bokföringsmässiga överavskrivningar och skattemässiga överavskrivningar.

  Bokföringsmässiga överavskrivningar innebär att avskrivning enligt plan (ekonomisk livslängd) är lägre än vad som får skrivas av skattemässigt. Skillnaden redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen och som ackumulerade överavskrivningar i balansräkningen.

  Skattemässig överavskrivning föreligger om man drar av större avskrivningar i räkenskaperna än vad som tillåts skattemässigt. Det kan föranleda skattetillägg och den för höga avskrivningen får dras av separat med 20 % per år först från året efter det år då överavskrivningen gjordes.

  Antar att det är den första typen av överavskrivningar som avses och några nackdelar med den finns väl inte då man helt enkelt följer god redovisningssed.