En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Fåmansbolag, Holdingbolag utflyttning.

Fick rådet att starta ett holdingbolag på Cypern som köper mitt fåmansbolag. Tillgångarna flyttas till holdingbolaget och det svenska fåmansbolaget likvideras.

Jag utvandrar till ett land där det finns ett dubbelbeskattningsavtal där man har betydligt kortare karens för att beskatta utdelningen än den 10 års regel som finns enligt svensk lagstiftning.

Detta OK. enl. konsult. Jag skulle mer eller mindre direkt efter utflyttningen kunna tillgodogöra mig aktieutdelningen med ingen eller liten skatt beroende på val av land för utflyttning.

När jag surfar runt hittade jag några fall där skatteverket hävdar att 10 årsregeln gäller därför att den tillkom efter den tidpunkt då dubbelbeskattningsavtalet skrevs.

Vad gäller?

1 Kommentarer
 1. anon
  lowtax
  nov 26, 2010

  Ja, vad gäller. Sedan det s.k. OMX-målet är det väl inte helt klart om man kan lita till de av Sverige ingågna skatteavtalen, något som kritiserats hårt även internationellt.

  Räkna även med att du kan åka på en process där Skatteverket hävdar skatteflyktslagen tillämplig. Mitt råd till Dig är att avvakta. För närvarande finns ett antal case som skall avgöras av Regeringsrätten där SRN uttalat sig, bland annat i det s.k. Thailandsmålet.

  Men...upplägget som sådant är ju clean, underprisöverlåtelser till utländska bolag inom EES är ju okej, flyttar du sedan uppkommer även kontrollsvårigheter om man säger så.

  Ändå. Avvakta.

  Nu har du fått korta råd som egentligen skulle kostat.

  LowTax

  LowTax