En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag äger en privatbostad i Frankrike. Jag har min hemvist i Sverige. Jag vill hyra ut bostaden i Frankrike och undrar över beskattning för hyresintäkterna. Jag ser i skatteavtalet (RSV 360 - 250 Utg 1) mellan Sverige och Frankrike i artikel 6 bland annat följande formulering:

"Inkomst av fast egendom
1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat."

Jag tolkar "får beskattas i denna andra stat" som att man kan skatta i Frankrike för dessa hyresintäkter. Är det så? Och om man skattar i Frankrike för dessa intäkter måste man ändå skatta i Sverige på en eventuellt högre skatt som skulle gällt i Sverige?

Vore tacksam för svar.

Mvh....

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  dec 30, 2013

  Hej!

  Eftersom du är bosatt i Sverige är du obegränsat skattskyldig här för all inkomst "world-wide". Avtalet med Frankrike anger, att också Frankrike har rätt att beskatta samma inkomst. För att undvika dubbelbeskattning får du avräkna den franska skatten mot den svenska avseende aktuell inkomst.

  Hälsningar/Hans

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se