En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

 

Ett bolag hade utfört hushållsarbete hos företrädare för bolaget. Utbetalning hade gjorts från Skatteverket till bolaget enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Skatteverket hade därefter beslutat att bolaget skulle återbetala beloppet därför att betalningen för arbetet hade skett genom bokföring på delägarens avräkningskonto i bolaget och inte med likvida medel. Kammarrätten konstaterade att bokföring genom ett avräkningskonto är ett etablerat sätt att reglera ekonomiska transaktioner mellan bolag och delägare. Skatteverket hade inte anfört att bokföringen på det aktuella avräkningskontot inte skulle motsvara verkliga förhållanden eller att den på annat sätt skulle vara bristfällig. Skatteverket hade därmed inte haft fog för sitt beslut om återbetalning. KamR 4707-13, 2013-12-16.