En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Om jag har förstått saken rätt ligger förmögenhetsskatten i Sverige på 1.5% av den del av en eventuell förmögenhet som överstiger 1.5 MSEK (för en ensamstående privatperson).

Sedan finns det väl en s.k. begränsningsregel för förmögenhetsskatten, som bl.a. säger att det maximala totala skatteuttaget inte får överstiga 60% av den totala inkomsten.

Om det totala skatteuttaget (statlig skatt + kommunal skatt + förmögenhetsskatt) överstiger 60% av inkomsten (inkomst av tjänst + inkomst av näringsverksamhet + inkomst av kapital), så reduceras den totala skatten ned till 60%. Förmögenhetsskatten får dock aldrig reduceras till en nivå där den är lägre än skatten på halva förmögenheten.

Ett räkneexempel (med reservation för räknefel): Låt oss anta att herr X har en total förmögenhet på 11,5 MSEK (för att göra det hyggligt lätträknat) - dvs. 10 MSEK som skall förmögenhetsbeskattas - och ingen ytterligare inkomst utöver kapitalavkastningen på denna förmögenhet (säg omkring 4% avkastning). Herr X har då en total inkomst (inkomst av kapital) på 400.000 kr före skatt. Med 30% skatt på kapitalinkomsten och 1,5% skatt på förmögenheten blir den totala skatten 133.000 kr + 150.000 kr = 283.000 kr. Detta utgör cirka 71% av herr X:s totala inkomst. Skatten kommer därför att reduceras - genom sänkt förmögenhetsskatt - till totalt 240.000 kr (vilket utgör 60% av inkomsten).

Är detta korrekt uppfattat...?

Och vad händer om herr X:s kapitalavkastning varit betydligt lägre, säg omkring 1%? Hans totala inkomst blir ju då endast 100.000 kr före skatt - och det totala skatteuttaget blir 30.000 kr + 150.000 kr = 180.000 kr (dvs. 180% av inkomsten). Hur stor blir förmögenhetsskatten i det här fallet? En nedsättning till 60% av den totala inkomsen skulle ju innebära att herr X bara betalar 60.000 kr i förmögenhetsskatt - vilket ju är under nivåan där han betalar skatt på hälften av sin förmögenhet (75.000 kr). Kommer då förmögenhetsskatten i det här fallet att endast reduceras till 75.000 kr för herr X...?

Sist men inte minst - har det någon avgörande betydelse om herr X har sin förmögenhet investerad i sitt aktiebolag (som "överlikviditet" dvs. föremål för "Lex Uggla") eller som privata medel?

MVH /F

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jul 06, 2006

  Hej Fabbe!

  Ursäkta att svaret dröjt!

  Jag är med så långt som till "korrekt uppfattat...?" bortsett från att avkastningen 4 % borde bli 120000 kr och inte 133000 kr. Svaret är ja, således!

  Om avkastningen endast blir 1 %, dvs. 100000 kr och skatten totalt 180000 kr, så skall skattten begränsas. Spärrbeloppet är 60000 kr. Först skall förmögenhetsskatten begränsas, dock högst med hälften, dvs. 75000 kr. 180000 kr - 75000 kr = 105000 kr. Därefter skall den statliga inkomstskatten begränsas. I första hand skall statlig inkomstskatt på kapitalinkomster begränsas och slutligen statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster. I det här fallet finns inga förvärvsinkomster. Inkomstsskatten på kapitalinkomsterna är 30000 kr. 105000 kr enligt ovan reduceras alltså med 30000 kr. = 75000 kr. Ytterligare begränsning kan inte ske, eftersom det inte finns någon ytterligare statlig inkomstskatt att reducera. Vi når alltså inte ända ned till spärrbeloppet. Marginalskatten för herr X blir således detta år 75 %!

  Det har ingen avgörande betydelse om herr X har sin förmögenhet i bolag (lex uggla) eller äger den direkt bortsett från att förmögenhet i bolag inte beskattats hos den fysiska personen och det därför finns en latent skatteskuld som inte får räknas med bland skulderna när förmögenheten beräknas. Förslag finns om att den latenta skatteskulden skall få räknas av men ännu har jag inte sett någon proposition angående detta.

  I det här sammanhanget kan jag inte låta bli att peka på att förmögenhetsskatten om 1,5 % slår extra hårt när räntan är låg som nu. I ett högränteläge kan ju avkastningen användas för att betala förmögenhetsskatten. Just nu när avkastningen ligger runt 1 % räcker alltså inte avkastningen till. Det gäller naturligtvis i än högre grad när avkastningen är noll såsom för sådana villägare som betalt sina skulder.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB