En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
17 mars 2015
Finansdepartementet

Förslag om effektivare bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Nu lägger regeringen fram förslag för att stärka och effektivisera det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

- Det är viktigt att alla länder vidtar åtgärder för att effektivt bekämpa och motverka systemhotande brottslighet. Vi måste förhindra att det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom de åtgärder som regeringen föreslår tar Sverige ytterligare ett steg i detta viktiga arbete, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslagen läggs fram i en proposition och är en anpassning av den svenska penningtvättslagen till vissa av de internationella standarderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslagen innebär bland annat att:
• en verksamhetutövare måste göra en bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i den egna verksamheten.
• begreppet "person i politiskt utsatt ställning" utvidgas.
• de bestämmelser som reglerar länsstyrelsernas tillsyn av vissa verksamhetsutövare ändras.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.

Kontakt
Anna Söderström
Pressekreterare hos Per Bolund
072-532 17 13

Fredrik Van Kesbeeck Andersson
Rättssakkunnig
08-405 31 30