En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Sedan 2012 tas det ut en schablonskatt på fondägande (schablonintäkt = 0.4% av fondens värde den första januari). På flera ställen hittar jag påståendet att detta gäller för obegränsat skattskylidga, medan 'andra regler' gäller för begränsat skattskyldiga. Vilka dessa 'andra regler' är har jag ännu inte lyckats reda ut.

Är det någon som kan hjälpa mig hitta till rätt regelparagraf?

För att komplettera bilden: jag är tillsvidarebosatt i USA sedan ganska precis ett år, min bank i Sverige (Nordea) där fonderna står skickade ett årsbesked utan några uppgifter om dragen skatt. Hade rutan innehållit en nolla hade jag väl förutsatt att skatten inte appliceras i mitt fall.

2 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    apr 09, 2015

    ~~Innebörden av begränsad skattskyldighet anges i 3 kap. 18-20 §§ inkomstskattelagen. Där räknas upp vilka slag av inkomster som begränsat skattskyldiga ska ta upp. Schablonintäkt på fondandelar ingår inte i uppräkningen.