En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är min egen IT-konsult och befinner mig ofta hos kund. Men jag har också en arbetsplats hemma i min lägenhet. Jag undrar vad som gäller för avdrag för denna arbetsplats?

7 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 24, 2005

  Det är mycket svårt att få avdrag för arbetsrum i bostaden. Rättspraxis är synnerligen restriktiv. Skatteverket skriver bland annat följande i sin handledning: "Är arbetslokalen däremot inrymd i bostaden medges avdrag endast i undantagsfall. Förutom betryggande utredning att lokalen eller rummet använts enbart för arbetet krävs då vanligen också att bostaden är större än den, som den skattskyldige skulle haft om tvånget att själv hålla arbetsrum inte hade förelegat. Den omständigheten att vissa arbeten utförs i hemmet är enligt praxis inte skäl nog för avdrag, detta även om hemarbetet medför intrång eller andra olägenheter i bostaden."

  Clas Ramert

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  webmaster
  maj 24, 2005

  Räcker det inte
  med att lokalen är särskilt möblerat och används enbart i arbetssyfte? Hjälper
  det att jag inte har något annat kontor eller lokal förutom denna?

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 24, 2005

  Nej det räcker tyvärr inte. Sådan är praxis. Vill Du ändra på detta skall Du tala med Din riksdagsman och be honom verka för att riksdagen ändrar lagen!

  Clas Ramert

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Freya
  aug 14, 2005

  När en kund kommer med eget material, t.ex. ett glas och vill ha det
  graverat. Vilken moms ska jag lägga på då, 12% eller 25%? O när jag
  håller grundmaterialet, lägger jag på 25% på den färdiga produkten då?

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 15, 2005

  Det här är mycket svåra frågor och jag vill inte så här i all hast ge något bestämt svar. När det gäller konsthantverk kan momssatserna 25 %, 12 % eller 6 % bli aktuella. 6 % gäller bara vid upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter avseende viss konst. Det är då fråga om t.ex. rätten att tillverka föremålet - inte överlåtelse av ett föremål. 12 % kan bara bli aktuellt om fråga är om omsättning av konstverk som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo. Vad som är konstverk defineras i mervärdesskattelagen 9 kap. 5 §, som lyder:

  "Med konstverk förstås
  1. tavlor m. m. och konstgrafiska blad m. m. enligt KN-nummer 9701 eller 9702 00 00 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,
  2. skulpturer enligt KN-nummer 9703 00 00 och avgjutningar av sådana skulpturer, om de gjutits under upphovsmannens eller dennes dödsbos övervakning i högst åtta exemplar, och
  3. handvävda tapisserier enligt KN-nummer 58050000 och väggbonader enligt KN-nummer 63040000, under förutsättning att de utförts för hand efter upphovsmannens original i högst åtta exemplar."

  När det gäller "brukskonst" anser Skatteverket i sin handledning att 6 % regeln men inte 12 % kan bli tillämplig. Verket skriver:

  "Till brukskonst hänförs produkter som utformats för att ha en praktisk funktion, t.ex. glas, porslin, möbler, keramik, armatur, mattor, textilier, tapetmönster, bilar och telefoner. Vid försäljning av brukskonst är det viktigt att avgöra om överlåtelsen innebär rätten att tillverka föremålet eller försäljning av föremålet. I det förstnämnda fallet beskattas transaktionen efter skattesatsen 6 %, medan i andra fallet transaktionen beskattas efter skattesatsen 25 %."

  Om Du säljer begagnade hantsverksföremål, kan marginalbeskattning bli aktuell. Det kan vara förmånligt för Dig.

  Hoppas Du blev något klokare! Du kan naturligtvis diskutera detta med Skatteverket på den ort där Du bor. Jag hjälper gärna till om Du vill ha konsulthjälp.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Stefan Olsson
  aug 20, 2005

  Man kan tillägga att svaret på frågan är beroende av vad för slags konsult du är.  Den restriktiva praxisen rörande arbetsrum gäller i första hand inkomstslaget tjänst.

  Om du har en enskild firma och arbetar minst 800 timmar i bostaden får man dra av för utgifter även om man inte har iordningsställt någon särskild del av bostaden till verksamheten. avdraget har schabloniserats till 2 000 kr för villor och till 4 000 kr för lägenheter och bostadsrätter.

  Har du enskild firma och har inrättat en särskild lokal i bostaden för näringsverksamheten får du dra av en skälig del av kostanderna för hyra, värme m.m.

  Har du handelsbolag eller aktiebolag kan du hyra ut ett kontorsrum till bolaget. Inkomsten från uthyrningen tas upp som inkomst av kapital så länge den inte överstiger marknadsmässig hyra. Kapitalinkomsten kan i sin tur kvittas mot t ex räntekostnader.

  Stefan Olsson