En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Bor och deklarerar och betalar skatt i Sverige. Jag har inkomst från USA (pension och 401K) som jag skattar och deklarerar för i USA. Kan jag använda mig av ROTavdrag?

2 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  apr 29, 2016

  Du måste ha betalat tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete. Rot- och rutarbete räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Exakt vilken inkomst du måste ha för att kunna utnyttja den maximala skattereduktionen är omöjligt att säga. Det beror på att det är ett antal olika faktorer, till exempel arten av inkomst, den kommunala skattesatsen och underskott av kapital, som påverkar storleken på den nödvändiga inkomsten. Rot- eller rutavdraget räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.  Du kan aldrig få skattereduktion för rot- eller rutarbete med större belopp än vad du ska betala i slutlig skatt efter det att den slutliga skatten minskats med skattereduktionerna för allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) och underskott av kapital.

 1. anon
  BGNSE
  maj 06, 2016

  Jag läste någonstans att minst 90% av den totala inkomsten måste vara beskattningsbar i Sverige för att man skall få ROT-avdrag. Jag vet inte vad man menar med 'total inkomst'. Är det den totala inkomsten i Sverige eller inkluderar det min inkomst i USA? Ungefär 40% av min inkomst kommer från USA och beskattas där.