En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Varje vecka kommer vi nu allt framgent att publicera skattenyheter på skatter.se. Dessa skattenyheter kommer att beröra alla nyheter inom beskattning som kommer från Skatteverket och Finansdepartementet. Det kommer också att handla om samtliga rättsfall från Högsta Förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden som kommer ut under perioden. 

Här kan ni läsa nyhetsbrevet för vecka 15, april 2017

I detta nyhetsbrev tas följande ämnen upp: 

- Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

- Förslag om ändrade regler för delägare i fåmansföretag

- Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

- Personalliggare i fler verksamheter

 

Obs! I nyhetsbrevet redovisas också Skatterättsnämndens förhandsbesked under januari - mars 2017.

 

Med vänliga hälsningar

John Knutsson, marknadschef Skattepunkten AB