En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Sverige ligger internationellt sett långt fram när det gäller klimatpolitik, men våra utsläpp från transportsektorn är fortfarande höga. Regeringen förslår nu därför två viktiga åtgärder för att minska utsläppen från bilar. Förslagen är en del av överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Ett bonus-malus-system för bilar

För att öka andelen miljöanpassade fordon och på sikt bidra till en fossilfri fordonsflotta, föreslår regeringen att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus på upp till 60 000 kr, vilket är högre än dagens supermiljöbilspremie på 40 000 kr och det remitterade förslaget på 45 000 kr. Nya fordon med höga utsläpp av koldioxid föreslås få en högre skatt de första tre åren. Från 1 januari 2020 föreslås beskattningen baseras på den nya testkörcykeln. Då finns möjlighet att justera nivåerna så att minst samma miljöstyrning upprätthålls. Den befintliga fordonsflottan påverkas inte av förslaget utan får en oförändrad fordonsskatt när bonus-malus-systemet införs. Vi ökar förutsebarheten i hur skatten kommer att bli och ger konsumenterna, fordonstillverkarna och marknaden bättre möjligheter att anpassa sig till de nya reglerna.

Bränslebytet

Den andra åtgärden regeringen förselår är bränslebyte med syfte att göra det lättare för alla att tanka klimatsmart. Bränslebytet innehåller en så kallad reduktionsplikt som innebär att alla som säljer drivmedel successivt ska blanda in mer biobränsle i den bensin och diesel som säljs. Plikten blir världens hittills mest ambitiösa och målsättningen är att ska utsläppen minska med 40 % till 2030, vilket innebär att ungefär hälften av all bensin och diesel som säljs då ska vara förnybar. Genom andra skatteförändringar säkerställs att priset på bränslet till konsument inte påverkas nämnvärt av reformen när bränslebytet införs.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-532 17 13  
e-post till Anna Söderström, via registrator

Genvägar
Läs mer om förslagen

Publicerad 03 september 2017 · Uppdaterad 03 september 2017